Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)

Nie ste doma v pracovnom práve? Chcete si osvojiť problematiku Zákonníka práce? Ak ste začínajúcim personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu, je práve ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Bez DPH S DPH
Žilina 21. – 22. 9. 2017 180,00 € 216,00 €

Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)

Nie ste doma v pracovnom práve? Chcete si osvojiť problematiku Zákonníka práce? Ak ste začínajúcim personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu, je práve školenie s vynikajúcou doc. JUDr. Martou Thurzovou ,CSc., pre vás to pravé orechové. Lektorka vám okrem iného objasní vznik, zmenu i skončenie pracovného pomeru, základné povinnosti zamestnancov a sankcie za ich porušenie, ochranné limity pracovného času a dôb oddychu, prekážky v práci. Chýbať nebudú ani praktické príklady a ich riešenie.
Cieľová skupina:

určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si overiť úroveň svojich odborných vedomostí z problematiky Zákonníka práce.

 • základné pojmy a inštitúty upravené v ZP
 • druhy pracovnoprávnych vzťahov
 • založenie a vznik pracovného pomeru
 • pracovná zmluva a jej obsah
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • dôvody jednostranného skončenia pracovného pomeru so zamestnancom
 • dôvody ochrany zamestnanca  pred prepustením
 •  pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 •  ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku v ZP
 • prekážky v práci
 • praktické príklady a riešenia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 216 € s DPH obsahuje: cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
(21.– 22. 09. 2017), Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)