• Úvod >>
  • Právne centrum

Právne centrum

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Autor Všetko

Stránky:
EPI Právny systém prémium

EPI Právny systém prémium

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1 656,00 € s DPH

-+
EPI Právny systém medium

EPI Právny systém medium

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

1 094,40 € s DPH

-+
EPI Právny systém basic

EPI Právny systém basic

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

294,00 € s DPH

-+
EPI Vzory zmlúv a právnych podaní (ONLINE verzia)

EPI Vzory zmlúv a právnych podaní (ONLINE verzia)

produkt je tvorený viac ako 1 200 vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

134,40 € s DPH

-+
EPI Dôvodové správy (ONLINE verzia)

EPI Dôvodové správy (ONLINE verzia)

dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH

-+
EPI Finančný spravodajca (ONLINE verzia)

EPI Finančný spravodajca (ONLINE verzia)

Online prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam a dodatkom, prehľadom, vzorom tlačív Ministerstva financií SR, archív od roku 1997, viac ako 1 000 predpisov a 1 500 digitalizovanými prílohami, aktualizácia v čase publikovania tlačenej verzie, aktívne linky na súvisiace predpisy zo Zbierky zákonov SR.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

25,20 € s DPH

-+
EPI Komentáre k zákonom (ONLINE verzia)

EPI Komentáre k zákonom (ONLINE verzia)

takmer 100 aktualizovaných komentárov k najdôležitejším právným predpisom od renomovaných autorov, ktoré vysvetľujú a vykladajú jednotlivé ustanovenia (napr. Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon...).

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

178,80 € s DPH

-+
EPI Verejné súťaže (ONLINE verzia)

EPI Verejné súťaže (ONLINE verzia)

Online prístup k informáciám o verejnom obstarávaní (o vyhlásení, priebehu a výsledkoch verejných súťaží, t. j. tendroch) - slovenské (publikované vo Vestníku verejného obstarávania) a európske verejné súťaže (publikované v Úradnom vestníku - séria "S").

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

274,80 € s DPH

-+
Justičná Revue 2015 (ONLINE verzia)

Justičná Revue 2015 (ONLINE verzia)

Odborný ONLINE časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

79,99 € s DPH

-+
EPI Obchodný vestník (ONLINE verzia)

EPI Obchodný vestník (ONLINE verzia)

Denne aktualizované informácie o dianí v spoločnostiach na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od roku 1993.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

286,80 € s DPH

-+
Balík: Občiansky zákonník I. a II. zväzok
Akcia Zľava 20,0%

Balík: Občiansky zákonník I. a II. zväzok

Balík: Občiansky zákonník I. a II. zväzok OBSAHUJE: Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) a Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
JUDr. Imrich Fekete

146,00 € 116,80 € s DPH

-+
Trestný poriadok – veľký komentár, 2. aktualizovane vydanie

Trestný poriadok – veľký komentár, 2. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016

Rok vydania:
2015
Väzba:
tvrdá väzba
Vydanie:
druhé
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
Jozef Čentéš a kolektív

70,00 € s DPH

-+
Modul procesné právo C. H. Beck (online)

Modul procesné právo C. H. Beck (online)

Modul procesné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti procesného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

231,60 € s DPH

-+
Modul C.H. BECK kompletný obsah (online)

Modul C.H. BECK kompletný obsah (online)

Všetky moduly C. H. Beck umožňujú prístup ku kompletnému obsahu čiastkových modulov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

672,00 € s DPH

-+
Modul súkromné právo C. H. Beck (online)

Modul súkromné právo C. H. Beck (online)

Modul súkromné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti súkromného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

326,40 € s DPH

-+
Modul trestné právo C. H. Beck (online)

Modul trestné právo C. H. Beck (online)

Modul trestné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti trestného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

112,80 € s DPH

-+
EPI Interné firemné predpisy (ONLINE verzia)

EPI Interné firemné predpisy (ONLINE verzia)

obsahuje základné a pracovnoprávne smernice, smernice z oblasti BOZP, požiarnej ochrany a účtovné smernice.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH

-+
EPI Literatúra (ONLINE verzia)

EPI Literatúra (ONLINE verzia)

Online produkt vám ponúka ucelený balík ekonomických a právnych informácií vo forme odborných článkov, príkladov z praxe, tlačív a formulárov, vzorov zmlúv a právnych podaní, dôvodových správ, interných firemných predpisov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

402,00 € s DPH

-+
EPI Odborné články (ONLINE verzia)

EPI Odborné články (ONLINE verzia)

obsahujú príspevky od renomovaných odborníkov z ekonomickej, právnej, daňovej, účtovnej a mzdovej oblasti, ktoré vám budú nápomocné pri každodennej praxi. Články sú určené nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

154,80 € s DPH

-+
EPI Príklady z praxe (ONLINE verzia)

EPI Príklady z praxe (ONLINE verzia)

obsahujú odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe z oblasti daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod. určené širokej verejnosti. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH

-+
Stránky: