• Úvod >>
  • Právne centrum

Právne centrum

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Vydavateľstvo Všetko

Autor Všetko

Stránky:
EPI Právny systém (ONLINE verzia)

EPI Právny systém (ONLINE verzia)

online informačný portál, ktorý ponúka rozsiahlu databázu vzájomné prepojených právnych predpisov a odborných ekonomických i právnych informácií.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

1 094,40 € s DPH

-+
EPI Právny systém Komplexný (ONLINE verzia)

EPI Právny systém Komplexný (ONLINE verzia)

online produkt obsahuje prehľad legislatívy SR od r. 1945 s prepojením na súvisiace dokumenty cez ikony pri konkrétnom ustanovení predpisu. Skladá sa zo 14 modulov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

1 656,00 € s DPH

-+
EPI systém PRÁVNIK (ONLINE verzia)

EPI systém PRÁVNIK (ONLINE verzia)

online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s priamym prepojením na súvisiace dokumenty cez ikony pri konkrétnom ustanovení predpisu.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

714,00 € s DPH

-+
EPI Vzory zmlúv a právnych podaní (ONLINE verzia)

EPI Vzory zmlúv a právnych podaní (ONLINE verzia)

produkt je tvorený viac ako 1 200 vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

106,80 € s DPH

-+
EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia (ONLINE verzia)

EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia (ONLINE verzia)

slovenská i európska legislatíva záväzná pre SR - viac ako 17 000 právnych predpisov vrátane redakčne spracovaných úplných znení vo všetkých časových verziách s dennou aktualizáciou.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

238,80 € s DPH

-+
EPI Dôvodové správy (ONLINE verzia)

EPI Dôvodové správy (ONLINE verzia)

dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

58,80 € s DPH

-+
EPI Rozhodnutia súdov (ONLINE verzia)

EPI Rozhodnutia súdov (ONLINE verzia)

prístup k súdnym rozhodnutiam súdov SR, ČR, ESD a ESĽP s meritom veci i právnym naviazaním ako aj k pôvodným textom rozhodnutí slovenských i českých súdov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

214,80 € s DPH

-+
EPI Finančný spravodajca (ONLINE verzia)

EPI Finančný spravodajca (ONLINE verzia)

Online prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam a dodatkom, prehľadom, vzorom tlačív Ministerstva financií SR, archív od roku 1997, viac ako 1 000 predpisov a 1 500 digitalizovanými prílohami, aktualizácia v čase publikovania tlačenej verzie, aktívne linky na súvisiace predpisy zo Zbierky zákonov SR.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

25,20 € s DPH

-+
EPI Komentáre k zákonom (ONLINE verzia)

EPI Komentáre k zákonom (ONLINE verzia)

takmer 100 aktualizovaných komentárov k najdôležitejším právným predpisom od renomovaných autorov, ktoré vysvetľujú a vykladajú jednotlivé ustanovenia (napr. Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon...).

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

154,80 € s DPH

-+
EPI Verejné súťaže (ONLINE verzia)

EPI Verejné súťaže (ONLINE verzia)

Online prístup k informáciám o verejnom obstarávaní (o vyhlásení, priebehu a výsledkoch verejných súťaží, t. j. tendroch) - slovenské (publikované vo Vestníku verejného obstarávania) a európske verejné súťaže (publikované v Úradnom vestníku - séria "S").

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

274,80 € s DPH

-+
EPI Obchodný vestník (ONLINE verzia)

EPI Obchodný vestník (ONLINE verzia)

Denne aktualizované informácie o dianí v spoločnostiach na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od roku 1993.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

286,80 € s DPH

-+
Modul procesné právo C. H. Beck (online)

Modul procesné právo C. H. Beck (online)

Modul procesné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti procesného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

231,60 € s DPH

-+
Modul C.H. BECK kompletný obsah (online)

Modul C.H. BECK kompletný obsah (online)

Všetky moduly C. H. Beck umožňujú prístup ku kompletnému obsahu čiastkových modulov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

672,00 € s DPH

-+
Modul súkromné právo C. H. Beck (online)

Modul súkromné právo C. H. Beck (online)

Modul súkromné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti súkromného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

326,40 € s DPH

-+
Modul trestné právo C. H. Beck (online)

Modul trestné právo C. H. Beck (online)

Modul trestné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti trestného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

112,80 € s DPH

-+
Modul verejné právo C. H. Beck (online)

Modul verejné právo C. H. Beck (online)

Modul verejné právo obsahuje komentáre k platnej legislatíve z oblasti verejného práva.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

78,00 € s DPH

-+
Justičná Revue 2015 PREDPLATNÉ
Akcia Zľava 27,0%

Justičná Revue 2015 PREDPLATNÉ

Neobsahuje čísla 1,2,3, obsahuje všetky od čísla 4. Odborný časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

133,20 € 97,24 € s DPH

-+
Justičná Revue 2015 (ONLINE verzia)

Justičná Revue 2015 (ONLINE verzia)

Odborný ONLINE časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

79,99 € s DPH

-+
Justičná REVUE ročník 2001 až 2011 (ONLINE verzia)

Justičná REVUE ročník 2001 až 2011 (ONLINE verzia)

Odborný ONLINE časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

297,67 € s DPH

-+
Justičná REVUE ročník 2001 až 2013 (ONLINE verzia)

Justičná REVUE ročník 2001 až 2013 (ONLINE verzia)

Odborný ONLINE časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

364,84 € s DPH

-+
Stránky: