• Úvod >>
  • Právne centrum

Právne centrum

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Stránky:

EPI Právny systém

Právny systém je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.

Formát:
Online
Forma produktu:
Online produkt

294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

Vyberte variant

Balík: Občiansky zákonník I., II. a III. zväzok

Balík: Občiansky zákonník I. a II. a III. zväzok OBSAHUJE: Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) a Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) a Občiansky zákonník - veľký komentár 3. zväzok Dedenie záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
JUDr. Imrich Fekete

229,95 € 183,96 € s DPH 209,05 € 167,24 € bez DPH

+ -

Balík: Občiansky zákonník I. a II. zväzok

Balík: Občiansky zákonník I. a II. zväzok OBSAHUJE: Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) a Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
JUDr. Imrich Fekete

160,60 € 128,48 € s DPH 146,00 € 116,80 € bez DPH

+ -

Trestný poriadok – veľký komentár, 2. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016

Rok vydania:
2015
Väzba:
tvrdá väzba
Vydanie:
druhé
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
Jozef Čentéš a kolektív

77,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Trestný zákon – veľký komentár II. Aktualizované vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu

ISBN:
978-80-8155-053-9
Rok vydania:
2/2015
Počet strán:
916
Väzba:
tvrdá väzba
Vydanie:
druhé
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD a kolektív

71,50 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Justičná Revue

Odborný časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou.

Vydavateľstvo:
Ministerstvo spravodlivosti SR

79,99 € s DPH 66,66 € bez DPH

Vyberte variant

EPI Literatúra (ONLINE verzia)

Online produkt vám ponúka ucelený balík ekonomických a právnych informácií vo forme odborných článkov, príkladov z praxe, tlačív a formulárov, vzorov zmlúv a právnych podaní, dôvodových správ, interných firemných predpisov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

402,00 € s DPH 335,00 € bez DPH

+ -

EPI Komentáre k zákonom (ONLINE verzia)

takmer 100 aktualizovaných komentárov k najdôležitejším právným predpisom od renomovaných autorov, ktoré vysvetľujú a vykladajú jednotlivé ustanovenia (napr. Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon...).

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

178,80 € s DPH 149,00 € bez DPH

+ -

EPI Odborné články (ONLINE verzia)

obsahujú príspevky od renomovaných odborníkov z ekonomickej, právnej, daňovej, účtovnej a mzdovej oblasti, ktoré vám budú nápomocné pri každodennej praxi. Články sú určené nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

154,80 € s DPH 129,00 € bez DPH

+ -

EPI Vzory zmlúv a právnych podaní (ONLINE verzia)

produkt je tvorený viac ako 1 200 vzormi zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

134,40 € s DPH 112,00 € bez DPH

+ -

EPI Dôvodové správy (ONLINE verzia)

dôvodová správa je dokument vysvetľujúci hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH 59,00 € bez DPH

+ -

EPI Verejné súťaže (ONLINE verzia)

Online prístup k informáciám o verejnom obstarávaní (o vyhlásení, priebehu a výsledkoch verejných súťaží, t. j. tendroch) - slovenské (publikované vo Vestníku verejného obstarávania) a európske verejné súťaže (publikované v Úradnom vestníku - séria "S").

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

274,80 € s DPH 229,00 € bez DPH

+ -

EPI Obchodný vestník (ONLINE verzia)

Denne aktualizované informácie o dianí v spoločnostiach na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od roku 1993.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

286,80 € s DPH 239,00 € bez DPH

+ -

EPI Interné firemné predpisy (ONLINE verzia)

obsahuje základné a pracovnoprávne smernice, smernice z oblasti BOZP, požiarnej ochrany a účtovné smernice.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH 59,00 € bez DPH

+ -

EPI Príklady z praxe (ONLINE verzia)

obsahujú odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe z oblasti daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod. určené širokej verejnosti. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH 59,00 € bez DPH

+ -

EPI Tlačivá a formuláre (ONLINE verzia)

obsahujú najčastejšie používané editovateľné tlačivá a formuláre orientované pre širokú verejnosť. Je určený pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. 

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

70,80 € s DPH 59,00 € bez DPH

+ -

Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu. Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH 99,89 € bez DPH

Vyberte variant

Komentáre C. H. Beck

Zakúpením produktu získate ročný prístup do modulu komentárov C. H. Beck. Ponúkame tieto moduly: Procesné právo, Súkromné právo, Trestné právo, Verejné právo alebo Kompletný obsah.

Forma produktu:
Online produkt

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Videoškolenia predplatné

S predplatným získate prístup k aktuálnym videoškoleniam z oblastí Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa alebo z oblasti Právo.

Formát:
Online
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

56,10 € s DPH 46,75 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovné súvzťažnosti

Praktická online publikácia, ktorá ponúka prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.

Formát:
A5/online
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová

12,00 € s DPH 10,00 € bez DPH

Vyberte variant

Finančný spravodajca

Online produkt zabezpečujúci prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam, prehľadom a vzorom tlačív Ministerstva financií SR vysvetľujúcich platnú legislatívu prevažne z oblasti daňovej, účtovnej, colnej, cenovej a rozpočtovej.

Formát:
A4/online
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

19,98 € s DPH 16,65 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: