• Úvod
  • >>
  • Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas spolu s vašimi kolegami v nádhernom historickom Grandhoteli Starý Smokovec****. Už po 9-krát nás odborníci, ako je Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková, pripravia na bezproblémový prechod do nového účtovného roka 2024.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Vysoké Tatry, Grandhotel Starý Smokovec****
Dátum konania:
6. – 8. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

444 € s DPH 370 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2023 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na tohtoročné zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2023. Na webinári s Ing. Ondrejom Balážom detailne rozoberieme všetky závierkové účtovné prípady, ako je napr. doúčtovanie účtovných prípadov, precenenie majetku a záväzkov, opravné položky a ostatné. Zaoberať sa budeme tiež inventarizáciou majetku a zostavením súvahy a výkazu ziskov či strát. Chýbať nebudú postupy k častým závierkovým problémom ani prehľad o daňových zmenách od 1. januára 2024. Každý účastník navyše dostane vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023

Ako v roku 2023 správne účtovať a odpisovať dlhodobý majetok spoločnosti, vám vysvetlí Ing. Ondrej Baláž. Na webinári si osvojíte všetky súvisiace postupy, ako je obstaranie dlhodobého majetku, oceňovanie majetku, tvorba odpisového plánu, odpisovanie technického zhodnotenia, ako aj úplné vyradenie hmotného a nehmotného majetku. Ukážeme si jednotlivé odpisové metódy účtovných odpisov a povieme si, ktoré časté chyby firmy robia. V závere dňa vám tak výpočet účtovných ani daňových odpisov nebude robiť žiaden problém.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Legislatívne novinky v oblasti daní a účtovníctva na rok 2024

Rok 2024 prináša zmeny v oblasti cenných papierov a obchodných podielov u FO. Využiť budete tiež môcť atraktívne možnosti zníženia daňovo-odvodovej záťaže pri virtuálnych zmenách. Významnou novinkou je takisto zavedenie zdaňovania úrokového nákladu u daňovníka či zavedenie práva druhej šance z titulu neplatenia pokuty. Aké ďalšie zmeny nás čakajú v úvode a následne v priebehu roka? Neváhajte a prihláste sa na webinár s renomovaným daňovým poradcom, ktorý vám vysvetlí dôležité paragrafy a na príkladoch vysvetlí, ako si s nimi poradiť v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023

Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám na tomto webinári poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2023. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy daňovníka pri vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, automobile v podnikaní, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, likvidácii tovaru, tvorbe opravných položiek, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne. Prípadné otázky vám zodpovie lektor v rámci diskusie – neváhajte preto a príďte sa odborne poradiť na náš webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Vybrané problémy v oblasti DzP na konci roka 2023

Narazili ste v závere roka na nejasnosti s faktúrami, výdavkami, nevyfaktúrovanými dodávkami, rezervami, kontrolovanými transakciami, prenájmom hmotného majetku alebo si neviete rady s inými zákutiami v oblasti daní? S daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vás pozývame na webinár, ktorého cieľom je pomôcť vám vyriešiť všetky koncoročné problémy. Preto ak niektorá z tém nebola vyššie spomenutá, neváhajte ju otvoriť v rámci priestoru, ktorý na to budete mať k dispozícii.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – majetok verejnej správy, samosprávy a škôl v roku 2023

Na ďalšom zo série webinárov na tému ekonomické minimum sa spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou zameriame na „majetok verejnej správy, samosprávy a škôl“. Najmä na jeho vymedzenie, evidenciu, zaraďovanie a v neposlednom rade na základnú finančnú kontrolu právnych a ostatných majetkových úkonov. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vyraďovanie a likvidácia majetku v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu a školy

Ako vyradiť či zlikvidovať majetok verejnej správy, samosprávy alebo školy? Je dostupných mnoho odborných článkov a literatúry. Máloktoré z nich však poskytnú taký výklad, ktorý nám umožní v praxi postupovať bez nejasností. Našou ambíciou spolu s lektorkou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je vyplniť túto „medzeru“. Vo forme webinára vám prinášame praktický manuál k vyraďovaniu a likvidácii majetku, ako aj k vytvoreniu povinnej dokumentácie a vypracovaniu interného predpisu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a zmeny v mzdovej učtárni v roku 2024

Na webinárí s vyhľadávanou lektorkou Júliou Pšenkovou si osvojíte všetky znalosti o legislatíve a postupoch, ktoré vám uľahčia správne vykonať ročné zúčtovanie a ostatné povinnosti spojené s prechodom do nového roka. Čaká vás množstvo príkladov z praxe, či už k vyrovnaniu preplatkov, alebo nedoplatkov, k uplatneniu daňového bonusu na deti, k spätne priznanému starobnému alebo invalidnému dôchodku, k vyrovnaniu výsledkov pri ročnom zúčtovaní a podobne. Spoločne nahliadneme aj na rok 2024 a zmeny, ktoré prináša.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 12. 2023, 18.01.2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Náhrady mzdy platené zamestnancovi (sviatok, nadčas, ostatné príplatky)

Od 1. júna 2023 sú platné zmeny mzdových príplatkov. Ako správne vypočítať minimálne sumy príplatkov? Aké sú aktuálne pravidlá pre poskytovanie náhrady mzdy za prácu nadčas, vo sviatok, v sobotu a nedeľu, v noci, v rizikovom prostredí či za neaktívnu pohotovosť? V ktorých prípadoch má zamestnanec nárok na čerpanie náhradného voľna? Získajte odpovede na webinári s Júliou Pšenkovou, ktorá si pre lepšie vysvetlenie pre vás pripravila sériu príkladov z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zásadné zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2024

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda a pribúda aj niekoľko ďalších významných zmien. Ako tieto novinky ovplyvnia daň, odvody, jej výšku v čistom, cenu práce či príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, za nočnú prácu alebo za pracovnú pohotovosť? Aká výška príplatkov bude platiť v roku 2024? To všetko sa dozviete na webinári s renomovanou lektorkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
18. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Prevody miezd na depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2023/2024

S blížiacim sa koncom roka sa stáva aktuálna téma depozitu. Pre rozpočtové organizácie sme preto pripravili praktický webinár, ktorý im pomôže zvládnuť úhrady miezd, ako aj všetky ďalšie povinnosti a pohyby spojené s vedením depozitného účtu. Na webinári sa dozviete, ako vykonať prevod miezd na depozitný účet (účet cudzích prostriedkov), ako účtovať a klasifikovať prevody, či môžu byť na depozitnom účte vedené počas roka exekúcie, či si môžete ponechať v rozpočte nepoužité prostriedky na depozite, ako aj ďalšie užitočné informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Dopracovanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023 – na čo nezabudnúť?

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si osvojíte všetky praktické zručnosti pre dopracovanie inventúrnych súpisov a vypracovanie inventarizačného zápisu k 31. 12. 2023. Spoznáte pravidlá, úlohy a rovnako aj činnosti inventarizačných komisií pri dokončovaní inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2023, resp. so stavom k januáru 2024. Pod lupu sa nám dostanú takisto novelizácie zákona o účtovníctve vo vzťahu k inventarizácii majetku a záväzkov. Dozviete sa viac o podpisovaní inventarizácie, vlastnoručných podpisoch, dátumoch, ale aj o dodržiavaní interných pravidiel k inventarizácii a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 – 2024 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 v obciach, VÚC, štátnych fondoch, rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.
Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová rešerš zmien od roku 2024 – 2025

Daňová legislatíva je na prelome rokov 2023/2024 výrazne poznačená striedaním volebných cyklov. Pripravili sme preto pre vás webinár s lektorom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom, ktorý vám poskytne podrobný prehľad o už schválených a naopak ešte len pripravovaných novinkách. Z oblasti DzP budeme rozoberať zmeny pri zdaňovaní virtuálnych mien od 1. 1. 2024 a tiež zmeny od 1. 3. 2024, ktoré súvisia s novým zákonom o premenách obchodných spoločností a družstiev. V oblasti DPH nadobudnú zmeny účinnosť síce až od 1. 1. 2025, no zásadne ovplyvnia viaceré oblasti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2023/2024

Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov musí mať každá škola rozpracované v pracovnom poriadku. Kto hodnotí a čo sa hodnotí? Podľa akých zásad či kritérií hodnotiť a ako správne sformulovať požiadavky na hodnotenie? Čo v prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s výsledkom hodnotenia? Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si priblížime jednak, ako zahrnúť hodnotenie do pracovného poriadku a zároveň, ako postupovať pri hodnotení zamestnancov. Dozviete sa, ako majú prebiehať prípravy a samotný priebeh hodnotenia, ale aj to, ako by naopak hodnotenie nemalo prebiehať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam postavenia manželov ako účastníkov sporových konaní a z neho vyplývajúcich práv a povinností k majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to tak z pohľadu existencie tohto osobitného druhu spoluvlastníctva ako aj po jeho zániku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

144 € s DPH 120 € bez DPH

Vyberte variant