• Úvod
  • >>
  • Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Školský zákon 2023

Veľká novela školského zákona je schválená a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2023. V čom nám prijaté zmeny na školský rok 2023/2024 uľahčia a v čom skomplikujú život?
Diskutovať o novele a o najdôležitejších zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame 20. – 21. júna na prestížnu konferenciu od Poradcu podnikateľa.
Čakajú vás unikátne prednášky a stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalších odborníkov. Poskytnú nám návod, ako sa pripraviť na zmeny a riešiť súčasné problémy na školách. Súčasťou budú panelové diskusie, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy.

Forma produktu:
Konferencia
Miesto konania:
Podbanské, Grand hotel Permon****
Dátum konania:
20. – 21. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264 € s DPH 220 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR v roku 2023

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem noviniek, ktoré len nedávno zaviedlo nové usmernenie EDBP ku kamerám, spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa nariadenie GDPR nevzťahuje. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec. 

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Manuál komunitného plánovania sociálnych služieb miest a obcí (2. časť)

V 2. časti webinára zameraného na komunitné plánovanie sociálnych služieb sa zameriame spolu s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., na výsledný dokument – povieme si, ako má vyzerať a čo má obsahovať. Zároveň nahliadneme na finančné či personálne kapacity v tejto oblasti, pričom si povieme niekoľko odporúčaní, ako služby ponúkať efektívnejšie a účinnejšie. Do pozornosti si dáme taktiež úlohy sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní, pôsobnosť samospráv, vydávanie potvrdení atď..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Manuál sociálneho pracovníka miest a obcí – kompetencie, úlohy a spôsoby odbornej pomoci

Potrebujete získať základné znalosti o pojmoch, funkciách, kompetenciách a skúsenostiach pri výkone práce v rámci sociálnej práce?

Ste sociálnym pracovníkom a potrebujete hlbšie nahliadnuť na vaše povinnosti, kompetencie a spôsoby poskytovania odbornej pomoci klientovi? Potom si nenechajte ujsť webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., ktorá vám pomôže zorientovať sa v základných pojmoch, zrozumiteľne vám vysvetlí, aké sú vaše úlohy a poskytne k nim praktické návody.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 7. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Aktuálne novinky v mzdovej učtárni pred prázdninami v roku 2023

S príchodom letných dní sme pre vás, mzdárov, pripravili praktický webinár, na ktorom nájdete všetky dôležité informácie o: zamestnávaní brigádnikov počas prázdnin, platbách sociálneho a zdravotného poistenia a aj dane pri dohodách, sociálnom a zdravotnom poistení v čase dovoleniek zamestnancov, očakávanej novele Zákonníka práce v oblasti prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a podobne. Týmito a ďalšími častými úkonmi v mzdovej učtárni v priebehu leta vás prevedie skúsená lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v cestovných kanceláriách v roku 2023 na praktických príkladoch

Ako sa dotýka takáto téma marketingových a eventových spoločností? Záleží na tom, či máte postavenie cestovnej kancelárie alebo stačí poskytovať služby cestovného ruchu ako také? To všetko vám povie skúsený lektor Vladimír Ozimý na webinári ešte pred dovolenkovou sezónou, a to dňa 27. 6. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2023

Od 1. 7. 2023 dochádza k ďalším zmenám v oblasti zrážok zo mzdy. Aká bude nová výška sumy životného minima? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si osvojíte všetky praktické postupy, ktoré vám uľahčia uzatvoriť zmluvy o vykonaní zrážok a zároveň samotnú zrážku a exekúciu vykonať. V závere webinára sa budete plne orientovať v tom, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok a pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v roku 2023 – návody, ako ich opraviť

Nevykonané inventarizácie účtov, nezahrnuté náklady, nesprávna suma na faktúre, nedoručený dobropis a ťarchopis, zle zaradený majetok do odpisovej skupiny či uplatňovanie nesprávneho daňového odpisu. Ako riešiť tieto a ďalšie časté chyby, ku ktorým dochádza pri uplatňovaní zákona o DPH a dane z príjmov? Všetky praktické návody nájdete na jednom mieste – a to na webinári s výnimočným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové a nedaňové výdavky podnikateľa v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť do základu dane najčastejšie uplatňované daňové a nedaňové výdavky. Porovnávať budeme paušalizáciu výdavkov verzus benefity zamestnancov. Rozoberieme taktiež zásoby ako daňový, resp. nedaňový výdavok, a to vrátane predaja, likvidácie, straty, krádeže alebo manka. Chýbať nebudú ani daňové výdavky pri používaní osobného automobilu aj na súkromné účely. Individuálne prípady zo svojej praxe navyše budete môcť konzultovať s lektorom priamo na webinári.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie pokladnice v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Či už ste kontrolórom, alebo zamestnancom verejnej správy, na tomto 1,5-hodinovom webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou sa naučíte zabezpečiť jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice v roku 2023. Cieľom webinára je dať vám odpovede na množstvo otázok spojených s hmotnou zodpovednosťou pokladníka, s vedením pokladnice, s obehom pokladničných dokladov, ako aj s inventarizáciou pokladnice.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Praktický výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Nahliadnite spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou na výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Za 2 hodiny vám z pohľadu starostu, kontrolóra a zamestnancov verejnej správy porozpráva všetko, čo potrebujete vedieť o legislatívnych zásadách, súvisiacej dokumentácii a rovnako tak o jednotlivých krokoch v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení samosprávy v kocke

Ste mestom alebo obcou a hľadáte odborníka, ktorý vám zrozumiteľne objasní prípravu, vydávanie aj aplikáciu všeobecne záväzných nariadení (VZN)? Pod vedením doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., vám v kocke prinášame všetky dôležité informácie. Nielenže vám objasní činnosti, ktoré samospráva upravuje všeobecne záväznými nariadeniami, a tiež najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí, ale zároveň vám odpovie aj na vaše individuálne otázky k danej problematike.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmami, výdavkami, právnymi úkonmi, inventarizáciou a ďalšími úkonmi majetkovej povahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. - 4. 7.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom si na príkladoch vysvetlíme, ako má tuzemská a zahraničná zdaniteľná osoba postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH. Dozviete sa, aké sankcie hrozia, čo následne robiť po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH, ako sa vypočítava obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Zodpovednosť za vady a škody v procese výstavby v roku 2023

Ste súčasťou prípravy či realizácie výstavby a narazili ste na vady či už v projektovej dokumentácii, alebo pri stavebných prácach? Kto nesie zodpovednosť za škodu a ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady? Čo hovorí legislatíva a naopak, ako rozhodli v jednotlivých prípadoch súdy na Slovensku, vám bližšie popíše advokát JUDr. Peter Kotvan. Poskytne vám konkrétne postupy a rovnako tak priestor riešiť individuálne situácie, na ktoré ste v praxi narazili.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant