• Úvod
  • >>
  • Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Ako efektívne využiť pravidlá INCOTERMS 2020 v roku 2024

Naučte sa efektívne využívať pravidlá INCOTERMS 2020 v medzinárodnom obchode. Webinárom vás prevedie Marián Šašala, ktorý má viac ako 20-ročné skúsenosti v colnej oblasti. Pomôže vám získať dôveru pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd, vďaka čomu budete schopní efektívne riadiť celý dodací proces. Na webinári sa oboznámite s prepravnými nákladmi i dodacími podmienkami a naučíte sa ich správne koordinovať. Znalosti získate aj o pravidlách INCOTERMS pri dodaní tovaru do skladov v režime call-off stock a pri trojstrannom obchode. Ak budete mať počas webinára akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať nášho lektora.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Marian Šašala

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v oblasti ochrany osobných údajov? Ako správne aplikovať do praxe všeobecné zásady, dozaista pochopíte na webinári s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá je aktuálne najvyhľadávanejšou odborníčkou na problematiku GDPR. Na tomto interaktívnom webinári, počas ktorého sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma, si rozoberieme všetko od súhlasov dotknutých osôb, povinností voči zamestnancom, vzťahov so sprostredkovateľmi a tretími stranami, prenosu osobných údajov až po samotný priebeh kontroly. Ukážeme si, ako správne vypracovať povinnú dokumentáciu, smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach a ako nastaviť kamery či fotografovanie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v mzdovej agende? Pripravili sme pre vás praktický 2-dňový webinár, v ktorom vás naučíme spracovať mzdy, viesť mzdovú evidenciu, spracovať dochádzku, komunikovať s úradmi či spracovať ročné zúčtovanie preddavkov. Oboznámite sa s príplatkami, nadčasmi, aktuálnymi sadzbami, prekážkami v práci, odstupným a odchodným, dohodami, povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovými bonusmi a ďalšími oblasťami zo mzdovej oblasti. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka Júlia Pšenková, ktorá má pre vás pripravené vzory aj príklady z praxe.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2. 7. - 3. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

216 € s DPH 180 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 — aké atraktívne novinky zavedie?

Zoznámte sa s pripravovanou novelou zákona o verejnom obstarávaní na webinári s Mgr. Katarínou Hreusovou, ktorá pracuje na odbore metodiky a regionálnych centier na ÚVO. Novela, ktorá už stihla prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním (č. LP/2024/51), prináša viacero zaujímavých noviniek. Jej cieľom je zrýchliť procesy a odbúrať nadmernú byrokraciu. Zníži sa administratívna záťaž, navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek, znížia sa pokuty a tiež sa zjednodušia procesné úkony.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Katarína Hreusová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Výnimky zo zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a CRZ — praktické tipy od kontrolóra pre rok 2024

Chcete sa dozvedieť, aké informácie sa nezverejňujú na webovom sídle subjektu verejnej správy, prípadne v Centrálnom registri zmlúv a ako ich správne anonymizovať? Pripravili sme pre vás webinár, kde získate overené informácie priamo od kontrolóra vo verejnej správe PhDr. Jozefa Sýkoru, MBA. Priblíži vám, aké informácie sa nezverejňujú podľa zákona o slobode informácií a GDPR, ktoré z údajov musíte prekryť a takisto, ktoré doklady sa nemusia/nemôžu zverejniť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako sa pripraviť na finančnú kontrolu vo verejnej správe v roku 2024

Chcete sa zbaviť stresu z finančnej kontroly a s prehľadom ju zvládnuť? Potom sa prihláste na náš webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Poradí vám, ako sa na kontrolu pripraviť a úspešne ju zvládnuť. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti ako kontrolovaného subjektu, aké práva a povinnosti má kontrolný orgán, ako prebieha kontrola v praxi, na čo si dať pozor pri hospodárení s verejnými financiami a majetkom a aké sú najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Aké údaje treba mať zverejnené na webových stránkach nepretržite v roku 2024 – pre verejnú správu

Subjekty verejnej správy často zabúdajú okrem faktúr, objednávok a zmlúv zverejňovať na svojom webovom sídle aj ďalšie údaje, ktoré tam musia byť nepretržite. Ide najmä o sadzobníky, organizáciu subjektu, možnosť podávania podnetov na sťažnosti či petície, kontakty na zamestnancov a podobne. Ak ste nováčikom v tejto problematike alebo si chcete rozšíriť znalosti o novinky vo zverejňovaní v roku 2024, potom si nenechajte ujsť tento webinár.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v dôchodkoch zo sociálneho poistenia od 1. 1. 2024 a od 15. 5. 2024

Od roku 2024 dochádza k valorizácii dôchodkov a k prerušeniu povinného poistenia zamestnanca a SZČO v období, v ktorom poberá materské. Významná zmena nastala aj v krátení dôchodkov. Ovplyvní všetkých poistencov, ktorí požiadajú o predčasný starobný dôchodok po 14. máji 2024. Ak hľadáte overený výklad aktuálnych pravidiel, potom si nenechajte ujsť náš webinár s RNDr. Janou Motyčkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
25. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nové pravidlá pre vydávanie záväzných stanovísk orgánom územného plánovania od 1. 4. 2024

Ste stavebník alebo orgán územného plánovania? Pozor na novú úpravu vydávania záväzných stanovísk o súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktorú od 1. júna 2024 zavádza novela č. 46/2024 Z. z. Ako má po novom postupovať orgán územného plánovania a čo musí splniť stavebník, vám poskytne na našom webinári Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Nová vyhláška o evidencii a ohlasovaní odpadov – čo musíte vedieť pre roky 2024, 2025 a 2026?

Od roku 2026 sa spúšťa dlhoočakávaný informačný systém ISOH a chystajú sa aj zmeny v poplatkoch za úpravu odpadov od roku 2025. Ktoré zmeny podľa novej vyhlášky č. 89/2024 Z. z. sa vás budú dotýkať už v roku 2024? Ako bude po novom prebiehať evidencia odpadu? Čo, kto a kedy bude musieť ohlasovať do systému ISOH? Ako sa zmení systém sprievodných listov nebezpečných odpadov? Koľko sa bude platiť za povinnú úpravu odpadov od roku 2025? Revolúcia v odpadoch je za rohom. Neváhajte sa preto prihlásiť na webinár s profesionálom Ing. Tomášom Schabjukom, ktorý už viac ako 15 rokov pomáha firmám a obciam zorientovať sa v labyrinte odpadových pravidiel.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
4. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Úprava stravného a jej vplyv na cestovné náhrady od 1. 8. 2024

Mzdoví účtovníci a personalisti, pozývame vás na webinár, kde sa dozviete o dôležitých zmenách v stravnom a cestovnom od 1. augusta 2024. Lektorkou je odborníčka Júlia Pšenková, ktorá vám priblíži, ako sa zmeny v stravovaní vo vlastnom zariadení premietnu do mzdy zamestnanca a aké administratívne úkony s tým súvisia. Dozviete sa, aká je minimálna hodnota stravovacej poukážky a ako sa to dotkne zamestnancov a zamestnávateľov. Informácie získate aj k zmene v príspevkoch na stravovanie – povieme si, z akých dvoch častí sa skladá, aká je ich nová výška a aké sú s tým spojené daňové a odvodové dôsledky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zmena životného minima a jej vplyv na exekúcie od 1. 7. 2024

Od 1. júla 2024 vstupuje do platnosti nová výška životného minima. Ako ovplyvní daňové limity, nezdaniteľné časti mzdy a odvody? Ako sa zmení výpočet rodičovského príspevku? Aké sú nové nepostihnuteľné časti mzdy a ako to ovplyvní exekúcie vedené voči zamestnancom? Ako sa v praxi upravia exekučné zrážky zo mzdy v súlade s novými pravidlami? Aj vy hľadáte odpovede na tieto či iné otázky súvisiace s novým životným minimom? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s renomovanou odborníčkou Júliou Pšenkovou.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Finančný prenájom od A po Z z daňového a účtovného hľadiska

Finančný prenájom je večnou témou podnikateľov, lebo je to jeden zo spôsobov, ako nadobúdať majetok firmy. Od roku 2024 sa významne zmenil pohľad na spätný lízing z pohľadu DPH, avšak je nevyhnutné si vymedziť pohľad na daň z príjmov, DPH a účtovníctvo ako celok a pochopiť súvislosti, ktoré môžu mať vplyv na daňové povinnosť podnikateľa ako takého.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant