Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) od 1. 1. 2020

V roku 2019 ministerstvo financií v spolupráci s finančným riaditeľstvom predložilo návrh novely daňového poriadku. Väčšina zmien nadobúda účinnosť od roku 2020, ale schválené boli aj také, ktoré nadobudnú účinnosť až od roku 2021.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
46 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Patrik Benčík
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) od 1. 1. 2020

V roku 2019 ministerstvo financií v spolupráci s finančným riaditeľstvom predložilo návrh novely daňového poriadku. Väčšina zmien nadobúda účinnosť od roku 2020, ale schválené boli aj také, ktoré nadobudnú účinnosť až od roku 2021.
Novela daňového poriadku okrem iného znižuje administratívnu záťaž daňových subjektov, zvyšuje efektívnosť uplatňovania niektorých ustanovení daňového poriadku a zlepšiť má aj vymáhanie daňových nedoplatkov, a to novým spôsobom daňovej exekúcie.
Kompletný prehľad o týchto a ďalších novinkách vám prinášame vo forme videoškolenia, ktoré je vedené lektorom JUDr. Patrikom Benčíkom, ktorý má viac ako 16-ročnú právnu prax súvisiacu s daňovými kauzami, žalovaním daňových rozhodnutí, zastupovaním klientov v daňovom konaní, pri daňovej kontrole či obhajobou obvinených z daňových trestných činov.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.