Cestovné náhrady v roku 2019

Kto spadá pod inštitút zákona o cestovných náhradách, na koho sa vzťahuje princíp nárokovateľnosti cestových náhrad a ktorý zamestnávateľ je povinný cestovné náhrady poskytnúť? Kompletný prehľad o cestovných náhradách v roku 2019 z pohľadu daňového výdavku i z pohľadu dane z príjmu nájdete vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa. Videoškolením vás prevedie obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vám objasní, čo sa rozumie pod pojmom pracovná cesta a pravidelné pracovisko, aký je okruh povinných a dobrovoľných cestovných náhrad alebo aká náhrada patrí zamestnancovi pri použití súkromného motorového vozidla. Pomocou príkladov z praxe si môžete ozrejmiť aj to, ako je to s ...

Rok vydania
3/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
112 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Cestovné náhrady v roku 2019

Kto spadá pod inštitút zákona o cestovných náhradách, na koho sa vzťahuje princíp nárokovateľnosti cestových náhrad a ktorý zamestnávateľ je povinný cestovné náhrady poskytnúť? Kompletný prehľad o cestovných náhradách v roku 2019 z pohľadu daňového výdavku i z pohľadu dane z príjmu nájdete vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa. Videoškolením vás prevedie obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý, ktorý vám objasní, čo sa rozumie pod pojmom pracovná cesta a pravidelné pracovisko, aký je okruh povinných a dobrovoľných cestovných náhrad alebo aká náhrada patrí zamestnancovi pri použití súkromného motorového vozidla. Pomocou príkladov z praxe si môžete ozrejmiť aj to, ako je to s náhradami pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste, aké sú rozdiely medzi preddavkami a vyúčtovaním alebo na čo nesmiete zabudnúť pri vyúčtovaní pracovnej cesty.

Obsah:

 • Zamestnanec (§ 1)
 • Zamestnanec a dočasné pridelenie (§ 58 ZP)
 • Zamestnávateľ (§ 2)
 • Pracovná cesta (§ 2)
 • Pravidelné pracovisko (§ 2)
 • Výkon práce a počítanie času (§ 37)
 • Cestovné náhrady (§ 4 a § 6a)
 • Stravné a základné náhrady (§ 8)
 • Cestovné náhrady (väzba na § 9)
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok  (§ 19 ZDP)
 • Cestovné náhrady a zamestnanec z pohľadu DzP
 • Určenie podmienok pracovnej cesty (§ 3)
 • Prerušenie pracovnej cesty
 • Tuzemské cestovné náhrady (§ 5)
 • Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Častá zmena pracoviska - stravné
 • Vreckové (§ 14)
 • Ostatné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (§ 11 – § 12)
 • Náhrady pri výkone práce v zahraničí (§ 18 - § 33)
 • Paušalizácia cestovných náhrad (§ 34)
 • Preddavky na pracovnú cestu (§ 36)
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty (§ 36)
 • Cestovné náhrady a DPH
 • Odvodový dosah zamestnanca a zamestnávateľa


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.

Ukážka

test

Služby

test