Dane a účtovníctvo 4/2019

V štvrtom čísle vydania Dane a účtovníctvo nájdete ďalšie zaujímavé témy - finančný lízing z hľadiska DPH, účtovanie zásob vlastnej výroby, nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. 1. 2019, k základu dane a odpočítavaniu daňových strát FO a iné.

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2019

V štvrtom čísle vydania Dane a účtovníctvo nájdete ďalšie zaujímavé témy - finančný lízing z hľadiska DPH, účtovanie zásob vlastnej výroby, nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. 1. 2019, k základu dane a odpočítavaniu daňových strát FO a iné.

Daň z pridanej hodnoty

  • Finančný lízing z hľadiska DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Od 1. 1. 2019 je účinná zmena v uplatňovaní DPH pri finančnom lízingu. Táto forma prenájmu je pojmom práva EÚ a podľa názoru SD EÚ má byť v členských štátoch vykladaná jednotne. Ako sa v slovenskom prostredí prejavilo toto zjednotenie? Podlieha novému režimu len cezhraničný alebo aj domáci finančný lízing?

Podvojné účtovníctvo

  • Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností (Ing. Eva Gášpárová)

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností predstavujú formy zrušenia a zániku spoločnosti bez likvidácie. V príspevku vysvetlíme správny postup u zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti – predovšetkým z hľadiska účtovníctva, ale aj dane z príjmov, DPH, dane z nehnuteľností a z motorových vozidiel.

  • Účtovanie zásob vlastnej výroby (Ing. Nadežda Cígerová)

V článku špecifikujeme spôsob oceňovania a účtovania zásob vlastnej výroby, ale i stanovenie vnútropodnikových kalkulácií. Ukážeme si príklady účtovania a opíšeme i iné aspekty týkajúce sa tohto typu krátkodobého obežného majetku. Zásoby vlastnej výroby tvorí nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby a výrobky.

Daň z príjmov

  • Nezdaniteľné časti základu dane platné od 1. 1. 2019 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

V roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť si štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Na ploche 30 situácií z praxe ilustrujeme možnosti ich uplatnenia a postup výpočtu.

  • K základu dane a odpočítavaniu daňových strát FO (Ing. Valéria Jarinkovičová)

U fyzickej osoby môže daňová strata vzniknúť len z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak sú jej daňové výdavky vyššie ako jej zdaniteľné príjmy. V článku vysvetlíme priebeh odpočtu straty a s tým spojené zisťovanie základu dane.

  • Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Koncom roka 2018 vydalo Ministerstvo financií SR nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania, a to v podobe nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie. Významnou zmenou je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie. Zjednodušenie dokumentačných povinností však nemá žiaden vplyv na povinnosť dodržiavať princíp nezávislého vzťahu a správne podľa neho vyčísliť základ dane.

Z judikatúry SR

  • Obozretnosť podnikateľa  pri odpočítaní DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, v ktorom sa zdôrazňuje zásada, že na preukázanie reálneho uskutočnenia zdaniteľného plnenia nepostačuje predloženie dokladov bez ďalších dôkazov o zrealizovaní dodania.