Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa sa lektor Jozef Toman zaoberá dohodou o vyslaní zamestnancov na výkon práce do iného členského štátu Európskej únie, ktorá stanovuje určité pracovné podmienky, druh práce, miesto výkonu práce a iné náležitosti, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť. V prednáške sa dozviete, čo je predmetom dohody, akým spôsobom formulovať obsah a v akej forme musia byť podmienky dohodnuté.

Rok vydania
3/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
77 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa sa lektor Jozef Toman zaoberá dohodou o vyslaní zamestnancov na výkon práce do iného členského štátu Európskej únie, ktorá stanovuje určité pracovné podmienky, druh práce, miesto výkonu práce a iné náležitosti, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť. V prednáške sa dozviete, čo je predmetom dohody, akým spôsobom formulovať obsah a v akej forme musia byť podmienky dohodnuté.

Obsah:

 • Pracovné podmienky (napr. mzda, pracovný čas, dovolenka)
 • Technika dojednania (napr. uzatvorenie pracovnej zmluvy, skončenie pracovného pomeru a pod.)
 • Aplikácia právnych predpisov iného štátu
 • Technika vyslania vo všeobecnosti
 • Technika vyslania zo SR
 • Informovanie o vyslaní
 • Podstatné náležitosti dohody o vyslaní
 • Dojednanie vyslania, rámcová dohoda o vyslaní a dohoda o vyslaní, informovanie verzus dojednanie podmienok
 • Deň začatia a skončenia vyslania
 • Druh práce počas vyslania
 • Miesto výkonu práce počas vyslania
 • Mzdové podmienky
 • Forma dojednania mzdových podmienok
 • Dohoda o cezhraničnom dočasnom pridelení


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.