GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

Ste priamo či nepriamo zodpovední za spracúvanie osobných údajov vo vašej spoločnosti?
Chcete si overiť súlad vašich postupov s poslednými schválenými usmerneniami, ktoré boli vydané v dôsledku aplikačnej praxe a ktoré zároveň pozmeňujú pôvodné ustanovenia?
Využite príležitosť zúčastniť sa dvojdňového seminára zameraného na praktickú aplikáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Forma produktu
Školenie
Dátum konania
23.- 24. 4. 2020
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák
Bez DPH S DPH
Žilina 23.- 24. 4. 2020 160,00 € 192,00 €
+ -

GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

Ste priamo či nepriamo zodpovední za spracúvanie osobných údajov vo vašej spoločnosti?
Chcete si overiť súlad vašich postupov s poslednými schválenými usmerneniami, ktoré boli vydané v dôsledku aplikačnej praxe a ktoré zároveň pozmeňujú pôvodné ustanovenia?
Využite príležitosť zúčastniť sa dvojdňového seminára zameraného na praktickú aplikáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Na ktorom budete mať v rámci diskusie dostatočný priestor na to, aby ste prezentovali vlastné problémy a našli ich možné riešenia spoločne s prítomnými lektormi JUDr. Marcelou Macovou, PhD., a riaditeľom odbornej kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Viliamom Mizákom. V priebehu seminára zameriame pozornosť aj na nové usmernenie týkajúce sa používania kamerových systémov. Tie od podnikateľov vyžadujú totiž celý rad povinností, ako napríklad správne nastavenie lehôt na uchovávanie záznamu z kamier, označenie s prvou vrstvou informácií a podobne.

OZNAM: V prípade predĺženia nariadenia Ústredného krízového štábu týkajúceho sa aktuálnej situácie na Slovensku bude prebiehať uvedené školenie formou online seminára. Preto, ak váhate, či sa prihlásiť na uvedenú školiacu tému, nemusíte sa obávať. Garantujeme vám, že školenie bude realizované, a to buď vo forme „živého“ alebo „online“ seminára. V prípade, že už máte zakúpenú vstupenku na uvedené školenie budeme vás o prípadnej zmene včas informovať.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
  • Online publikáciu:
    • Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB
  • Videoškolenie: Nový zákon o ochrane osobných údajov platný od 25.5.2018 pre personalistov a mzdárov

Pravidlá praktickej aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), zákona o ochrane osobných údajov a osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov
  • Zásady spracúvania, podmienky zákonného spracúvania (vrátane testu proporcionality pri oprávnenom záujme) a spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov

Dokumentácia na preukazovanie súladu spracúvania s nariadením, ktorou by mal prevádzkovateľ (sprostredkovateľ)  disponovať
  • Záznamy o spracovateľských činnostiach, pokyny pre oprávnené osoby, sprostredkovateľské zmluvy, bezpečnostná dokumentácia, poskytovanie informácií dotknutým osobám, poverenie zodpovednej osoby, a podobne

Kontrola spracúvania osobných údajov v nových podmienkach
  • Ako prebieha kontrola od oznámenia kontroly po jej ukončenie, súvisiace práva a povinnosti. Na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia prevádzkovateľov (sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie.  Ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz v jej priebehu

Sankcie
  • Aké druhy sankcií môže úrad udeliť, aká môže byť výška pokuty v prípade zisteného nesúladu s nariadením alebo zákonom, kritériá pre ukladanie pokút

Vybrané spracovateľské činnosti
  • Usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov k monitorovaniu pomocou kamerových systémov. Pravidlá pre marketingové databázy

Spoločné riešenie modelových situácií
 
Diskusia na témy účastníkov

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11.- 12. 2. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
12.- 13. 3. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
11.- 12. 4. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
17.- 18. 10. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
10.- 11. 2. 2020, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
9.- 10. 3. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
23.- 24. 4. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)