Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (6 kreditných bodov)

Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať 6 kreditných bodov. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová
Bez DPH S DPH
Trenčín 29.11.2019 70,00 € 84,00 €

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (6 kreditných bodov)

Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať 6 kreditných bodov. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

6-kreditov-pre-spravcov


  • Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar
  • Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

 

HARMONOGRAM:

8.00 – 8.30 prezentácia účastníkov školenia

8.30 – 10.45 I. časť prednášky

10.45 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 pokračovanie prednášky

12.30 – 13.30 obedňajšia prestávka

13.30 – 15.45 II. časť prednášky

15.45 – 16.00 prestávka

16.00 – 17.30 pokračovanie prednášky

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
29. 11. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)