Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body.

Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová
Bez DPH S DPH
Trenčín 29.11.2019 70,00 € 84,00 €
+ -

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

Vzhľadom na to, že termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa blíži, pripravili sme pre vás mimoriadny 1-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body.

Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Školením vás budú sprevádzať renomovaní odborníci na konkurzné právo, ktorým môžete počas celého seminára klásť konkrétne otázky a hľadať tak možné riešenia problémových situácií vyplývajúcich z praxe. Podujatie je súčasťou odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky.

Obsah školenia:


08,30 - 10,45 I. časť prednášky

Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar

10,45 - 11,00 Prestávka

11,00 - 12,30 pokračovanie prednášky

Výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti insolvenčného práva – JUDr. M. Maliar

12,30 – 13,30 Obed

13,30 – 15,45 II. prednáška

Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

15,45 – 16,00 Prestávka

16,00 – 17,30 pokračovanie prednášky

Uplatňovanie pokút za oneskorené podanie návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe a judikatúra – JUDr. D. Birošová

Účastnícky poplatok 84 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
29. 11. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)