Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (8 kreditných bodov)

Termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa neodvratne blíži. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili mimoriadny 2-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Danica Birošová
Bez DPH S DPH
Trenčín 6.-7.12.2018 120,00 € 144,00 €

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (8 kreditných bodov)

Termín preukázania odbornej spôsobilosti správcov konkurznej podstaty sa neodvratne blíži. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili mimoriadny 2-dňový seminár, kde za účasť môže správca získať chýbajúce kreditné body. Cieľom seminára je zabezpečiť vzdelávanie pre správcov podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Program seminára vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií. Počas 2 dní zamerajú odborní garanti svoju pozornosť najmä na osobný bankrot, ale aj ďalšie otázky vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Počet pridelených kreditných bodov: 8

1. deň   

09:00 – 11:00 – Osobný bankrot (JUDr. Branislav Pospíšil)

11:00 – 12:00 – Obed   

12:00 – 14:00 – Práva a povinnosti správcu konkurznej podstaty (JUDr. Danica Bírošová)

14:00 – 14:30 – Prestávka s občerstvením   

14:30 – 17:00 – Aplikačná prax osobný bankrot (JUDr. Branislav Pospíšil)/ Poznatky z aplikačnej praxe osobný bankrot (JUDr. Danica Bírošová)


2. deň   

09:00 – 11:00 – Najčastejšie otázky – osobný bankrot (JUDr. Martin Maliar)

11:00 – 12:00 – Obed   

12:00 – 16:00 – Nástrahy a výzvy v elektronizácii justície (JUDr. Martin Maliar)/ Obchodný register a budúce zmeny v jeho fungovaní (JUDr. Martin Maliar)


Účastnícky poplatok 144 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
6.- 7. 12. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)