Kostlivci v šatníku - Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze

Rok vydania
2/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
52 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. bc. Marek Figura
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Kostlivci v šatníku - Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze

 • Všeobecnými predpokladmi odporovateľnosti PÚ
 • Odporovacie lehoty
 • Uplatnenie odporovacieho práva správcom
 • Uplatnenie odporovacieho práva u povinnej osoby
 • Uplatnenie odporovacieho práva žalobou
 • Žalobný petit
 • Uplatnenie odporovacieho práva popretím
 • Skutkové podstaty odporovateľnosti právneho úkonu
 • Odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia
 • Odporovanie zvýhodňujúcemu právnemu úkonu
 • Posudzovanie zápočtov
 • Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
 • Odporovanie právnemu úkonu urobenému po zrušení konkurzu
 • Uplatnenie odporovacieho práva
 • Následky neúčinných právnych úkonov
 • Náhrada škody
 • Právo veriteľa odporovať právnemu úkonu
 • Vybraná judikatúraSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.