Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC

V prvej časti videoškolenia s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., sa dozviete, na aké stavby a pozemky sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, aké sú spôsoby usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ako prebieha riešenie formou zámennej zmluvy, formou jednoduchých pozemkových úprav alebo formou zákonného vecného bremena v prospech obcí a VÚC k pozemkom.

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
51 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marek Maslák, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC

V prvej časti videoškolenia s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., sa dozviete, na aké stavby a pozemky sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, aké sú spôsoby usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ako prebieha riešenie formou zámennej zmluvy, formou jednoduchých pozemkových úprav alebo formou zákonného vecného bremena v prospech obcí a VÚC k pozemkom.
V druhej časti si povieme, ako postupovať pri scelení pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín, a to od základných podmienok pre získanie povolenia na jednoduché pozemkové stavby cez podanie žiadosti, prípravné konanie, formy vyrovnania s vlastníkmi pozemkov, ohodnotenie týchto pozemkov až po stav po vykonaní pozemkových úprav.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.