Manažment rozvoja ľudských zdrojov

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja.

Cena s DPH
12,65 €
Cena bez DPH
11,50 €
ISBN
978-80-8155-068-3
Rok vydania
2017
Počet strán
196
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
PhDr. Michal Haňdiak, PhD.
+ -

Manažment rozvoja ľudských zdrojov

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja.
Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznatkov. Autor ich získal počas viac ako 40 – ročnej podnikovej praxe v najväčšom priemyselnom podniku na Slovensku v oblasti aplikovaného sociologického výskumu a personalistiky. Monografia je zameraná na praktické riešenie základnej premisy rozvoja ľudských zdrojov – zabezpečenie úspešného manažmentu jeho riadenia na báze systémového prístupu a využívania inovatívnych metód a nástrojov v reálnej podnikovej praxi.

Recenzie:
...Co je však cenné na této monografii, je, že autor – se znalostí a dobrým přehledem odborné literatury – předkládá na závěr své bohaté a úspěšné kariéry personalisty, své zkušenosti z řízení lidských zdrojů, jakož i osvědčené metodiky a návody, které pro čtenáře jsou velkým přínosem. Práce je velmi logicky strukturovaná – od obecné teorie ke každodenní praxi. Je psaná srozumitelným jazykem. Proto se dobře čte. Zabývá se všemi aspekty řízení lidských zdrojů a moderní personalistiky
(prof. Tomeš – UK Praha)

...V oblasti manažmentu rozvoja ľudských zdrojov bude publikácia predstavovať významný prínosom pre zabezpečenie kľúčovej zložky v stratégii a taktike udržateľnosti rozvoja podniku.
(doc. Lavrin – TU Košice)

O autorovi:
PhDr. Michal Haňdiak, PhD., sa počas svojej aktívnej činnosti venoval hlavne riešeniu personálnej problematiky. Ako podnikový sociológ aplikovanému výskumu sociálnej problematiky podniku (1967 – 1973). Ako vedúci sociológ personálneho útvaru, skúmaniu a tvorbe systémov riadenia personálneho rozvoja podniku (1974 – 1989). Ako vrcholový personálny manažér – v rámci spoločnosti Holdingu VSŽ a.s., tvorbe a aplikácii manažmentu rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania a poradenskej činnosti v reálnej praxi (1990 – 2001). Vypracoval a publikoval celý rad odborných príspevkov.