Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. 1. 2018

Od 1.1.2018 prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre podnikateľov nemalé zmeny, na ktoré by sa mali pripraviť. O všetkých zmenách, ktoré v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice nastali vám vo videoškolení porozpráva lektorka Ing. Petronela Mastihubová, ktorá vám zároveň poradí, ako jednotlivé nariadenia aplikovať vo svojej praxi.

Rok vydania
2/2018
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
75 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Petronela Mastihubová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. 1. 2018

Od 1.1.2018 prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre podnikateľov nemalé zmeny, na ktoré by sa mali pripraviť. O všetkých zmenách, ktoré v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice nastali vám vo videoškolení porozpráva lektorka Ing. Petronela Mastihubová, ktorá vám zároveň poradí, ako jednotlivé nariadenia aplikovať vo svojej praxi.
 • Všeobecne o zákone
 • Zrušenie limitu na používanie virtuálnej registračnej pokladnice
 • Nové zadefinovanie virtuálnej registračnej pokladnice
 • Akú virtuálnu registračnú pokladnicu môže podnikateľ používať
 • Spôsob a aplikácie na prihlásenie
 • Nové povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc pri certifikácii
 • Aktualizácia vstavaného alebo vlastného registračného programu
 • Zmeny pri zápise a vyčiarknutí servisnej organizácie z registra servisných organizácií
 • Možnosť pridelenia a zrušenia DKP na ktoromkoľvek daňovom úrade
 • Nové zápisy v knihe pokladnice
 • Možnosť zápisu zmien v knihe pokladnice bez návštevy daňového úradu
 • Ustanovenie podmienok pre daňový úrad na zrušenie DKP a na ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice
 • Zmena postupu pri zúčtovaní plomb
 • pokuty pri nesprávnom označení tovaru alebo služby na pokladničnom doklade
 • Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.