Nový zákon o odpadoch – praktické skúsenosti z uplatňovania zákona o odpadoch

O praktické skúsenosti z uplatňovania nového zákona o odpadoch sa vo videoškolení podelila riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Mgr. Eleonóra Šuplatová.

Rok vydania
3/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
36 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Eleonóra Šuplatová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Nový zákon o odpadoch – praktické skúsenosti z uplatňovania zákona o odpadoch

O praktické skúsenosti z uplatňovania nového zákona o odpadoch sa vo videoškolení podelila riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Mgr. Eleonóra Šuplatová.
  • hierarchia odpadového hospodárstva
  • celková produkcia odpadov SR
  • produkcia komunálnych odpadov v SR
  • nakladanie s komunálnymi odpadmi
  • skládky odpadov
  • spaľovne odpadov
  • ciele pre Slovenskú republiku
  • aplikačná novela zákona o odpadoch
  • nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
  • dôsledné triedenie KO a BRKOSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.