Odporúčania a praktické rady v oblasti transferového oceňovania

Unikátne videoškolenie z rúk Ing. Silvie Karelovej sumarizuje praktické odporúčania a rady k trom oblastiam transferového oceňovania, a to:

  1. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
  2. Primárne/sekundárne/korešpondujúce úpravy základu dane
  3. Daňová kontrola – prístup správcu dane

Preto vám môžeme s určitosťou zaručiť, že z pohľadu množstva praktických informácií inde podobné videoškolenie nenájdete.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
40 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Odporúčania a praktické rady v oblasti transferového oceňovania

Unikátne videoškolenie z rúk Ing. Silvie Karelovej sumarizuje praktické odporúčania a rady k trom oblastiam transferového oceňovania, a to:
  1. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
  2. Primárne/sekundárne/korešpondujúce úpravy základu dane
  3. Daňová kontrola – prístup správcu dane

Preto vám môžeme s určitosťou zaručiť, že z pohľadu množstva praktických informácií inde podobné videoškolenie nenájdete.

Okrem základného a uceleného prehľadu o najdôležitejších právnych predpisoch si tiež povieme, aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania a v akom rozsahu a ktorú dokumentáciu treba vypracovať. Pozornosť zameriame aj na reálnu prax z daňových kontrol, pričom si vymedzíme najčastejšie chyby, ktoré robia daňové subjekty pri kontrole zameranej na transferové oceňovanie.


Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.