Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020 – zmeny, povinnosti, nastavenia a požiadavky - Ing. Petronela Mastihubová

Cieľom tohto školenia je zoznámiť vás s novou formou evidencie prijatých tržieb, tzv. online registračnou pokladnicou „e-kasa klient“ a pripraviť vás na jej bezproblémové používanie v nasledujúcom účtovnom období.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Petronela Mastihubová
Bez DPH S DPH
Bratislava 12.12.2019 75,00 € 90,00 €

Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020 – zmeny, povinnosti, nastavenia a požiadavky - Ing. Petronela Mastihubová

Cieľom tohto školenia je zoznámiť vás s novou formou evidencie prijatých tržieb, tzv. online registračnou pokladnicou „e-kasa klient“ a pripraviť vás na jej bezproblémové používanie v nasledujúcom účtovnom období.
Na školení sa dozviete, aké povinnosti pre vás pri evidencií prijatých tržieb plynú podľa novelizovanej legislatívy v roku 2020, ktoré povinnosti boli oproti elektronickým registračným pokladniciam zrušené alebo aké sú výnimky zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice. Zo školenia si odnesiete všetko, čo potrebujete vedieť od technických požiadaviek pre online a virtuálne registračné pokladnice, cez vedenie evidencie tržieb v režime online a offline až po certifikáciu týchto zariadení a ich uvedenia do samotnej prevádzky.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Všeobecne o zákone

Zadefinovanie pokladnice e-kasa klient

 • Koniec používania elektronickej registračnej pokladnice
 • Používanie on-line registračnej pokladnice
 • Používanie virtuálnej registračnej pokladnice

Nové požiadavky na pokladnice e-kasa klient

 • Technické požiadavky pre výrobcov, dovozcov a distribútorov pre on-line registračné pokladnice
 • Technické požiadavky pre virtuálne registračné pokladnice

Vedenie evidencie tržieb v režime on-line a off-line

 • Používanie on-line registračnej pokladnice s internetovým signálom a bez internetového signálu
 • Používanie virtuálnej registračnej pokladnice s internetovým signálom a bez internetového signálu

Výnimky zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice

 • Výnimky v prípade nepokrytia predajného miesta internetovým signálom

Certifikácia zariadení on-line registračnej pokladnice

 • Nový certifikačný orgán
 • Certifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 • Nový proces certifikácie

Uvedenie on-line registračnej pokladnice do prevádzky

 • on-line registračnú pokladnicu nemusí uvádzať do prevádzky servisná organizácia

Propodnikateľské opatrenia

 • Zrušenie povinnosti mať servisnú organizáciu
 • Nepoužívanie knihy pokladnice
 • Zrušenie náhradnej evidencie paragónmi
 • Zrušenie povinnosti vyhotovovať uzávierky

Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice

 • V prípade pozmeňovania údajov v on-line registračnej pokladnici
 • V prípade pozmeňovania údajov zasielaných do systému e-kasa

Začiatok používania on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice pre podnikateľov

 • Používanie on-line registračnej pokladnice najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr od 1. júla 2019 – všetci podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice v súčasnosti
 • Používanie pokladnice e-kasa klient od 1. apríla 2019 – podnikatelia, ktorí začínajú svoju podnikateľskú činnosť od 1. apríla 2019
 • Odloženie ukladania pokút za porušenie do 31. decembra 2019

Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 90 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 12.12.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)