Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 a od 1. 7. 2019

V priebehu roka 2019 nadobudli účinnosť ďalšie rozsiahle zmeny v zákone o odpadoch. Práve táto rýchlo meniaca sa oblasť prináša firmám, ako aj subjektom verejnej správy a samosprávy nespočetné množstvo povinností, ktoré sa od roku 2016 neustále menia. Veľké zmeny, ako zdraženie obalov pre výrobcov, nové definície a pojmy, doplnenie nových cieľov recyklácie komunálneho odpadu, cieľov recyklácie odpadov z obalov či ďalšie nariadenia, ktoré zasiahnu mnohých podnikateľov, by mali pribudnúť už čoskoro.

O tom, ako na plnenie zákona o odpadoch „bez starostí“ si v nadväznosti na posledné schválené zmeny vysvetlíme na školení s Ing. Petrom Gallovičom, kde získate kompletný výklad povinností nielen z pohľadu zákona o odpadoch a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Gallovič
Bez DPH S DPH
Košice 11.11.2019 70,00 € 84,00 €

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 a od 1. 7. 2019

V priebehu roka 2019 nadobudli účinnosť ďalšie rozsiahle zmeny v zákone o odpadoch. Práve táto rýchlo meniaca sa oblasť prináša firmám, ako aj subjektom verejnej správy a samosprávy nespočetné množstvo povinností, ktoré sa od roku 2016 neustále menia. Veľké zmeny, ako zdraženie obalov pre výrobcov, nové definície a pojmy, doplnenie nových cieľov recyklácie komunálneho odpadu, cieľov recyklácie odpadov z obalov či ďalšie nariadenia, ktoré zasiahnu mnohých podnikateľov, by mali pribudnúť už čoskoro.

O tom, ako na plnenie zákona o odpadoch „bez starostí“ si v nadväznosti na posledné schválené zmeny vysvetlíme na školení s Ing. Petrom Gallovičom, kde získate kompletný výklad povinností nielen z pohľadu zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Chýbať nebude ani prehľad očakávaných zmien pre nasledujúce obdobie.
 •    Prehľad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah ich zmien
  •    Prehľad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na posledné schválené zmeny
  - Základné ustanovenia a základné pojmy

  - Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

  -  Rozšírená zodpovednosť výrobcov

  -  Osobitné prúdy odpadov

  - Komunálny odpad

  - Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

  - Zodpovednosť za porušenie povinností  

  •    Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
  •    Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 11.11.2019, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)