Pozemkové úpravy poľnohospodárskej a lesnej pôdy z právneho hľadiska

V úvode videoškolenia sa oboznámite so základnou charakteristikou a významom pozemkových úprav.
Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si nielen optikou legislatívy, ale najmä očami praxe predstavíme pravidlá, ktoré nám umožňujú vykonať pozemkové úpravy a postupne tak riešiť výraznú rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde v extravilánoch obcí.

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
57 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Marek Maslák, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Pozemkové úpravy poľnohospodárskej a lesnej pôdy z právneho hľadiska

V úvode videoškolenia sa oboznámite so základnou charakteristikou a významom pozemkových úprav.
Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si nielen optikou legislatívy, ale najmä očami praxe predstavíme pravidlá, ktoré nám umožňujú vykonať pozemkové úpravy a postupne tak riešiť výraznú rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde v extravilánoch obcí.
Rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde je v súčasnosti stále pretrvávajúcim problémom na Slovensku. Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si vypočujete, aký význam a dosah majú práve pozemkové úpravy, za akých podmienok možno začať pozemkové úpravy a ako prebiehajú jej jednotlivé etapy z pohľadu všetkých zainteresovaných účastníkov

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.