Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2019

Publikácia sa tentokrát zameriava na tieto témy ako praktické skúsenosti s aplikáciou ochrany osobných údajov v komerčných firmách očami kontrolného orgánu, ktoré rozoberajú kedy hrozí kontrola úradu a aj to, aké sú najčastejšie porušenia, ktorých sa prevádzkovatelia dopúšťajú. 

Škoda v pracovnom práve a jej náhrada - rozoberaná je všeobecná i osobitná zodpovednosť zamestnanca za škodu a ďalšia časť článku bude venovaná ...

Cena s DPH
8,75 €
Cena bez DPH
7,29 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2019

Publikácia sa tentokrát zameriava na tieto témy ako praktické skúsenosti s aplikáciou ochrany osobných údajov v komerčných firmách očami kontrolného orgánu, ktoré rozoberajú kedy hrozí kontrola úradu a aj to, aké sú najčastejšie porušenia, ktorých sa prevádzkovatelia dopúšťajú. 

Škoda v pracovnom práve a jej náhrada - rozoberaná je všeobecná i osobitná zodpovednosť zamestnanca za škodu a ďalšia časť článku bude venovaná zodpovednosti zamestnávateľa za škodu. Personálny lízing – I. časť – sa dozvieme čo je to personálny lízing a jeho výhody vs. nevýhody. Chyby v mzdách a ich oprava - kde sa zameriame na určité pravidlá, postupy a taktiež chyby, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. A mnohé iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Praktické skúsenosti s aplikáciou ochrany osobných údajov v komerčných firmách očami kontrolného orgánu (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

V máji uplynul rok od účinnosti nových predpisov o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave. V tejto súvislosti autorka v článku rozoberá kedy hrozí kontrola úradu a aj to, aké sú najčastejšie porušenia, ktorých sa prevádzkovatelia dopúšťajú.

  • Škoda v pracovnom práve a jej náhrada – 1. časť (JUDr. Klára Kučerková)

Článok „Škoda v pracovnom práve a jej náhrada“ je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť je venovaná predchádzaniu škodám a zodpovednosti zamestnanca za škodu. Autorka bližšie rozoberá všeobecnú i osobitnú zodpovednosť zamestnanca za škodu. Druhá časť článku bude venovaná zodpovednosti zamestnávateľa za škodu.

  • Personálny lízing – I. časť – Čo je personálny lízing (Ľudmila Lipovská Lišková)

V prvej časti článku sa autorka venuje najmä pojmu „personálny lízing“, pre koho je určený, jeho výhody a nevýhody i pojmu „headhunting“. V malej miere spomína aj agentúry dočasného zamestnávania. Tie však budú samostatne predmetom/obsahom druhej časti článku.

  • Chyby v mzdách a ich oprava (Ing. Jarmila Strählová)

Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku autorka poukazuje na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa. Článok je doplnený zaujímavými príkladmi z praxe.

  • Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním sa na pracovnoprávny vzťah (JUDr. Petra Beznosková)

Osobný bankrot je médiami, ako aj širokou verejnosťou používaný termín označujúci situáciu, kedy sa dlžník – fyzická osoba (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) – oddlží rozhodnutím konkurzného súdu, ktorý buď vyhlási na jeho majetok konkurz, alebo mu určí splátkový kalendár. V článku autorka rozoberá obe uvedené možnosti.

  • Cestovné náhrady v roku 2019 (Bc. Katarína Danajovičová)

V príspevku autorka rozoberá kto má na cestovné náhrady nárok a čo sa zmenilo pri cestovných náhradách v roku 2019 (zahŕňajúc zmeny po 1. 6. 2019 a po 1. 7. 2019).

Odmeňovanie

  • Pre začínajúcich mzdárov - 1. časť – Odmeňovanie zamestnancov (Ing. Eva Gášpárová)

„Odmeňovanie zamestnancov“ je prvou časťou zo 4-dielneho seriálu. Ostatné časti budú uverejňované postupne v nasledujúcich číslach časopisu. Články ponúkajú praktický návod pre začínajúcich mzdárov na plnenie svojich povinností. Článok je doplnený početnými praktickými príkladmi.

Ostatné

  • Neplatnosť výpovede z dôvodu organizačných zmien zamestnávateľa (nadbytočnosť zamestnanca) (JUDr. Monika Kiklicová)

Ide o komentované súdne rozhodnutie rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. marca 2011 sp. zn. 3 MCdo 14/2010.