Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch

Chcete vyslať svojho zamestnanca vykonávať prácu do zahraničia? Čo je potrebné vykonať, aby ste ho mohli vyslať? Vedeli ste, že medzi vyslaným zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom upravuje pracovnoprávne vzťahy sčasti právny poriadok vysielajúceho štátu a sčasti právny poriadok štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný? Na vyslaného zamestnanca sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku krajiny, do ktorej je vyslaný. Hovoríme o pracovných podmienkach tvoriacich tzv. tvrdé jadro. Patria sem ustanovenia upravujúce napr. dĺžku pracovného času a odpočinku, dĺžku dovolenky, minimálnu mzdu, BOZP i mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Podrobné vysvetlenie o posudzovaní tzv. tvrdého jadra smernice vám pomocou praktických príkladov z praxe ...

Rok vydania
3/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
65 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch

Chcete vyslať svojho zamestnanca vykonávať prácu do zahraničia? Čo je potrebné vykonať, aby ste ho mohli vyslať? Vedeli ste, že medzi vyslaným zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom upravuje pracovnoprávne vzťahy sčasti právny poriadok vysielajúceho štátu a sčasti právny poriadok štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný? Na vyslaného zamestnanca sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku krajiny, do ktorej je vyslaný. Hovoríme o pracovných podmienkach tvoriacich tzv. tvrdé jadro. Patria sem ustanovenia upravujúce napr. dĺžku pracovného času a odpočinku, dĺžku dovolenky, minimálnu mzdu, BOZP i mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Podrobné vysvetlenie o posudzovaní tzv. tvrdého jadra smernice vám pomocou praktických príkladov z praxe objasní vo videoškolení skúsený odborník Jozef Toman.

Obsah:

 • Tvrdé jadro pracovných podmienok
 • čl. 3 smernice 96/71/ES
 • Kolektívna zmluva v štáte vyslania
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Tvrdé jadrá pracovných podmienok vo vybraných štátoch EÚ
 • § 319 ZP ČR
 • § 295 a § 296 Zákonníka práce
 • Pojem pracovný čas
 • Týždenný pracovný čas
 • Denný pracovný čas
 • Práca nadčas
 • Kontrola odpracovaného času
 • Minimálna výmera
 • Výpočet (prepočet) dovolenky
 • Minimálne mzdové tarify a ich vymedzenie
 • Hrubá mzda verzus čistá mzda
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Cestovné náhrady a vyslanie
 • Náhrada nákladov na ubytovanie
 • Judikatúra SD EÚ a posúdenie zaplatenia minimálnej mzdy v SR


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.