Praktická príručka: Základné povinnosti, pravidlá a postupy subjektov verejnej správy

Vo forme videoškolenia vám spolu so Sýkorom prinášame praktickú príručku pre subjekty verejnej správy. Tá má napomôcť nielen nováčikom, ale i dlhoročným subjektom verejnej správy zorientovať sa v základných povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona.

Rok vydania
2021
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
40 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Praktická príručka: Základné povinnosti, pravidlá a postupy subjektov verejnej správy

Vo forme videoškolenia vám spolu so Sýkorom prinášame praktickú príručku pre subjekty verejnej správy. Tá má napomôcť nielen nováčikom, ale i dlhoročným subjektom verejnej správy zorientovať sa v základných povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona.
Videoškolenie nielenže vymedzuje to, kto sa radí medzi subjekty verejnej správy, ale tiež podrobne popisuje všetky náležitosti spojené s jednotlivými povinnosťami. Vo videoškolení spoznáte základné pravidlá a postupy spojené jednak s výkonom základnej finančnej kontroly, ako aj s verejným obstarávaním, protispoločenskou činnosťou a jej oznamovaním, vytvorením profilu verejného obstarávateľa, poskytovaním preddavkov dodávateľom, povinnosťami nadväznosti bezhotovostnej úhrady na obeh dokladov či dodržiavaním Príručky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. Ozrejmiť si môžete i to, aká plynie informačná povinnosť pre povinné osoby, prípadne, čo a na akých príslušných inštitúciách je potrebné nahlásiť a naopak, čo ste povinný uverejniť na svojom webovom sídle. Zvlášť venujeme pozornosť povinnostiam podľa zákona o majetku obcí.

Určite oceníte najmä prehľad toho, na čo sa v praxi zabúda a tiež odpovede na najčastejšie otázky, ktoré lektor zozbieral počas uplynulých školení.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.