Právne webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

Nové pravidlá pre vydávanie záväzných stanovísk orgánom územného plánovania od 1. 6. 2024

Ste stavebník alebo orgán územného plánovania? Pozor na novú úpravu vydávania záväzných stanovísk o súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, ktorú od 1. júna 2024 zavádza novela č. 46/2024 Z. z. Ako má po novom postupovať orgán územného plánovania a čo musí splniť stavebník, vám poskytne na našom webinári Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Slavomíra Salajová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Žiadosti o sociálne služby a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov v roku 2024

Hľadáte overený návod, ako požiadať o sociálne služby a finančný príspevok pre váš neverejný sektor? Prihláste sa na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby. Dozviete sa, ako správne podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce.
Ak ste obec a hľadáte overený návod, ako správne zabezpečiť sociálne služby a finančný príspevok neverejným poskytovateľom, tiež vás pozývame na náš webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., odborníčkou na sociálne služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 — aké atraktívne novinky zavedie?

Zoznámte sa s pripravovanou novelou zákona o verejnom obstarávaní na webinári s Mgr. Katarínou Hreusovou, ktorá pracuje na odbore metodiky a regionálnych centier na ÚVO. Novela, ktorá už stihla prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním (č. LP/2024/51), prináša viacero zaujímavých noviniek. Jej cieľom je zrýchliť procesy a odbúrať nadmernú byrokraciu. Zníži sa administratívna záťaž, navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek, znížia sa pokuty a tiež sa zjednodušia procesné úkony.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Katarína Hreusová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Novela infozákona – 10 najväčších problémov a praktické rady na rok 2024

Získajte praktické rady, ako riešiť či úplne sa vyhnúť 10 najčastejším problémom pri uplatňovaní infozákona v praxi. Lektorom je advokát Mgr. Vladimír Pirošík, ktorý vám priblíži, ako efektívne chrániť citlivé informácie či obchodné tajomstvo, ako efektívne vybaviť infožiadosti, ako požiadať o nazretie do administratívneho spisu a ktoré informácie sú tajné, ako správne sprístupňovať opakované použitie informácií (OPI) podľa novely, ako sa brániť v prípade šikanóznych infožiadostí a mnoho ďalšieho.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR pre začiatočníkov v roku 2024

Ste nováčikom v oblasti ochrany osobných údajov? Ako správne aplikovať do praxe všeobecné zásady, dozaista pochopíte na webinári s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá je aktuálne najvyhľadávanejšou odborníčkou na problematiku GDPR. Na tomto interaktívnom webinári, počas ktorého sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma, si rozoberieme všetko od súhlasov dotknutých osôb, povinností voči zamestnancom, vzťahov so sprostredkovateľmi a tretími stranami, prenosu osobných údajov až po samotný priebeh kontroly. Ukážeme si, ako správne vypracovať povinnú dokumentáciu, smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach a ako nastaviť kamery či fotografovanie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 7. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant

Whistleblowing v praxi – zodpovedné osoby, prešetrovanie oznámení a možnosti ochrany v roku 2024


Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing, sa podstatne rozšíril v uplynulom roku 2023. Ďalšie významné zmeny má záujem zaviesť aj nová vláda. V tomto webinári vám vysvetlíme legislatívne požiadavky ľudskou rečou, vďaka čomu budete vedieť jednoduchšie nastaviť efektívny systém oznamovania vo vašej organizácii. Naučíte sa, ako sa postaviť k prijatému oznámeniu a kvalifikovať oznámené skutočnosti, koho vybrať za zodpovednú osobu a aké má kompetencie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Filip Petrinec, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 8. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Darovacia zmluva a vrátenie daru

Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD., JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks – Určovacie žaloby

Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD., JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

Povinná dokumentácia podľa GDPR v roku 2024

Ktoré dokumenty podľa GDPR musia mať zabezpečené komerčné firmy, e-shopy, školy či subjekty samosprávy a verejnej správy? Vzory aj praktické informácie, ktoré vám uľahčia túto dokumentáciu vypracovať legislatívne správne, vám poskytne JUDr. Marcela Macová, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR a v súčasnosti je renomovanou poradkyňou pre danú problematiku.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 5. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR v roku 2024

V roku 2023 aj 2024 dochádza opäť k niekoľkým významným zmenám pri spracúvaní osobných údajov. Ak ste zodpovední za túto náročnú oblasť, potom si nenechajte ujsť webinár s renomovanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Nejde vám tak žiadna legislatívna novinka. Práve naopak, od A po Z si na webinári vysvetlíme všetky povinnosti podľa GDPR tak, aby ste vedeli nastaviť vaše interné procesy a dokumenty legislatívne správne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 6. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

108 € s DPH 90 € bez DPH

Vyberte variant