Právne webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:

LAWtalks - Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - osobitosti tohto druhu spoluvlastníctva v sporových konaniach

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam postavenia manželov ako účastníkov sporových konaní a z neho vyplývajúcich práv a povinností k majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to tak z pohľadu existencie tohto osobitného druhu spoluvlastníctva ako aj po jeho zániku.

Pozor, zmena termínu! Webinár sa presúva na utorok 12. 12. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

144 € s DPH 120 € bez DPH

Vyberte variant

LAWtalks - Preukazovanie splnenia podmienok vydržania v súdnom konaní

Hostia JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. a JUDr. Daniel Ivanko, PhD sa budú venovať otázkam preukazovania splnenia podmienok vydržania v súdnom konaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 1. 2024
Vydavateľstvo:
S-EPI

132 € s DPH 110 € bez DPH

Vyberte variant

Evidovanie a ohlasovanie odpadov za rok 2023 – pre obce a firmy

Ako z pohľadu firmy či obce dokončiť evidenciu odpadov? Ako evidovať vznik či výdaj odpadov a ako vyplniť povinné hlásenie za rok 2023? Na tomto webinári vám Ing. Tomáš Schabjuk vysvetlí ako na to. Upozorní na nové povinné kolónky v tlačive a poradí vám, kam uvedené tlačivo odovzdať. Ukáže vám tiež, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, a informuje, odkedy sa začnú odpady evidovať cez ISOH.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2024

Medzi najkritickejšie oddelenia, kde sa spracúvajú osobné údaje, patrí personálna, mzdová a účtovná agenda. Pre tieto oddelenia sme preto pripravili webinár, v ktorom vám JUDr. Marcela Macová, PhD., vysvetlí, ako postupovať pri výkone vašej práce v súlade s najnovšími pravidlami GDPR. Dozviete sa, ako ošetriť faktúry, zmluvy, dohody so zamestnancami, osobné spisy zamestnancov, webové sídla, vzťahy so sprostredkovateľmi, monitorovacie systémy, fotografie a ďalšie oblasti. Cieľom lektorky je zorientovať vás v tejto širokej spleti pravidiel a pomôcť vám nastaviť interné procesy legislatívne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
19. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Ako spracúvať osobné údaje uchádzačov o zamestnanie podľa GDPR v roku 2024?

Počas výberového konania získava zamestnávateľ o uchádzačovi rôzne informácie, a to vrátane osobných údajov. Aké údaje môže potenciálny zamestnávateľ spracúvať o uchádzačovi o zamestnanie a po akú dobu? Kedy je potrebný súhlas od uchádzača a aké dokumenty musíte vypracovať? Presný postup, ako správne postupovať z pohľadu GDPR pri výberovom konaní, vám na webinári priblíži vyhľadávaná odborníčka JUDr. Marcela Macová, PhD.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17. 1. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Monitorovanie priestorov v roku 2024

Zavádzate monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť? Na webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup ako na to. Dozviete sa, ako správne označiť monitorované priestory, čo všetko má obsahovať dokumentácia pre kamery, ako záznamy uchovávať, na čo si dať pozor, ale aj to, za čo úrad najčastejšie udeľuje pokuty. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14. 2. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024

Najvyššia sankcia, ktorú Úrad na ochranu osobných údajov SR doposiaľ uložil, presiahla sumu viac ako 100 000 €. Aké sú najčastejšie chyby, ktoré boli zistené v komerčných firmách, na e-shopoch, v samosprávach, na školách a u ostatných subjektov verejnej správy? Čo úrad spravidla kontroluje, aké sú vaše práva počas kontroly a aké kroky je treba podniknúť, ak bola zistená chyba? Odpovede nájdete na webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR a v súčasnosti je renomovanou poradkyňou pre danú problematiku. Na webinári si overíte vaše súčasné nastavenia a zároveň sa naučíte efektívne brániť v prípade kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 3. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako prepustiť zamestnanca v roku 2024 – spôsoby, lehoty a najčastejšie chyby

Či už zamestnávate na dohodu, alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári si vysvetlíme, ako skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov a aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Lektorkou je vyhľadávaná odborníčka JUDr. Alena Huťanová, ktorá vám zhrnie spôsoby ukončenia pracovného pomeru, výpovedné dôvody a aj doby platné pre rok 2024. Dozviete sa, ako správne odhlásiť zamestnancov z príslušných úradov a poisťovní, kedy možno prepustiť zamestnanca okamžite, kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď, ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ako aj ďalšie praktické informácie.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 4. 2024
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Alena Huťanová

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant