Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2021 a vybrané problémy v praxi

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Poprad 20.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 21.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 27.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 28.10.2020 80,00 € 96,00 €
+ -
Košice 4.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Prešov 5.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Trnava 24.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 25.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 15.12.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2021 a vybrané problémy v praxi

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.
Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.

Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní


Obsah programu budeme priebežne aktualizovať podľa schválených legislatívnych zmien:

  • Zmeny v DPH od 01.01.2021
  • Zmeny v DzP od 01.01.2021
  • Zmeny v Zákone o účtovníctve od 01.01.2021
  • Ostatné zmeny

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok  obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
20. 10. 2020, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
21. 10. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
27. 10. 2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
28. 10. 2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
4. 11. 2020, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
5. 11. 2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
24. 11. 2020, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
25. 11. 2020, Trenčín -OBSADENÉ - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
15. 12. 2020, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)