Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

Obsah školenia vychádza z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol za uplynulé účtovné obdobia. Prednáška sa skladá zo skutočných daňových kontrol, ktoré lektor riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Na školení preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosť obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol. Vďaka tomuto podrobnému prierezu touto náročnou problematikou nadobudnete všetky potrebné znalosti na to, aby ste boli plne pripravený zvládnuť možnú kontrolu.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Žilina 25.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Košice 26.5.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 27.5.2020 80,00 € 96,00 €
+ -

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

Obsah školenia vychádza z dlhoročnej praxe daňového poradcu Ing. Milana Kúdelu, ktorý pre vás zostavil výber najproblematickejších daňových kontrol za uplynulé účtovné obdobia. Prednáška sa skladá zo skutočných daňových kontrol, ktoré lektor riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Na školení preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosť obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol. Vďaka tomuto podrobnému prierezu touto náročnou problematikou nadobudnete všetky potrebné znalosti na to, aby ste boli plne pripravený zvládnuť možnú kontrolu.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní


 • bezodplatné dodanie služby
 • podpora predaja a odpočet DPH
 • storno verzuss dobropis
 • rabaty, skontá, zľavy
 • reklamácie a daň z príjmov a DPH
 • dovoz tovaru a reklamácia
 • zneužitie právomoci verejného činiteľa
 • doklady v cudzom jazyku
 • reklama verzus sponzorstvo a DPH
 • kontrola k transferovému oceňovaniu
 • daňová zostatková cena a predaj majetku

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH (Bratislava 96 € s DPH) obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.


Miesto konania:
25. 5. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
26. 5. 2020, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
27. 5. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)