2 - dňový online seminár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

Online seminár

Obsahom tohto 2-dňového online seminára je prierez najproblematickejšími daňovými kontrolami Ing. Milana Kúdelu, ktoré riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Počas seminára preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosti obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol.

Forma produktu
Online seminár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Milan Kúdela
Bez DPH S DPH
Online seminár 25.-26.5.2020 100,00 € 120,00 €

2 - dňový online seminár: Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe

Obsahom tohto 2-dňového online seminára je prierez najproblematickejšími daňovými kontrolami Ing. Milana Kúdelu, ktoré riešil v rámci odborného poradenstva za posledných 17 rokov. Počas seminára preto získate komplexný pohľad na to, prečo kontrola vznikla, ako prebiehala, aké mali dotknuté subjekty možnosti obrany alebo aké následky vyplývali z jednotlivých kontrol.
V prvý deň online seminára zameriame pozornosť na najdôležitejšie zásady daňového konania a prednosti európskeho práva. Okrem toho si stihnete vypočuť aj 25 príkladov vzniku, priebehu a záveru daňových kontrol. V druhý deň budeme pokračovať ďalšími, konkrétne až 45 príkladmi daňových kontrol. Všetky uvedené daňové kontroly, ktoré si počas oboch dní prejdeme, sa týkali: DPH, DzP, medzinárodného zdanenia, transferového oceňovania, zrážkovej dane či organizačnej zložky a stálej prevádzkarne.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní
  • Videozáznam z online seminára


1. deň (25. 5. 2020):

    • prehľad najdôležitejších zásad daňového konania
    • zásada prednosti európskeho práva
    • 25 príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery k : DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne

2.deň (26. 5. 2020):

    • 45  príkladov daňovej kontroly, jej priebeh a závery k : DPH, DzP, medzinárodné zdanenie, transferové oceňovanie, zrážková daň, organizačné zložky a stále prevádzkarne


Harmonogram seminára:
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky