Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020

Novela zákona č. 241/2019 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora mala v praxi pre podnikateľov, oprávnené osoby a zahraničné firmy zaviesť viacero užitočných zmien. O tom, ako vyzerá prax s odstupom niekoľkých mesiacov vás oboznámi uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem základných vedomostí o danej problematike odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jaroslav Macek
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.9.2020 100,00 € 120,00 €

Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020

Novela zákona č. 241/2019 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora mala v praxi pre podnikateľov, oprávnené osoby a zahraničné firmy zaviesť viacero užitočných zmien. O tom, ako vyzerá prax s odstupom niekoľkých mesiacov vás oboznámi uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem základných vedomostí o danej problematike odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu.
Na školení si môžete navyše vypočuť aj praktické skúsenosti z konaní o overenie pravdivosti zapísaných údajov, k otázke dôkazného bremena v týchto konaniach, ako aj z konaní o pokutách. Počas celého školenia, a najmä v jeho závere, budete mať k dispozícií dostatočný priestor na diskusiu, v rámci ktorej si budete môcť ozrejmiť všetky nejasnosti týkajúce tejto stále horúcej témy v oblasti práva.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
  • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program:
  • aplikácia novely zákona o Registri  partnerov  č.241/2019 Z.z. v praxi,
  • aktuálna judikatúra registrového súdu,
  • diskusia

 

Harmonogram školenia:
9.00 – 9.30 - prezentácia účastníkov školenia
9.30 – 11.30 - prednáška
11.30 – 12.30 - obedňajšia prestávka
12.30 – 13.30 - prednáška spojená s diskusiou
 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Organizačné pokyny:
Miesto konania: 17.9.2020, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)