Register partnerov verejného sektora

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jaroslav Macek
Bez DPH S DPH
Bratislava 4.7.2017 100,00 € 120,00 €

Register partnerov verejného sektora

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora.
Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS.

  • Koncepcia RPVS
  • Druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS
  • Najčastejšie  chyby návrhov na zápis do RPVS – praktické skúsenosti
  • Diskusia.

Do pozornosti dávame i zaujímavé video z Facebooku Ministerstva spravodlivosti SR na tému Najčastejšie chyby v návrhoch na zápis do RPVS, v ktorom JUDr. Jaroslav Macek poukazuje na najčastejšie chyby z praxe pri návrhoch na zápis do RPVS.

HARMONOGRAM:
08,00 – 09,00     Registrácia účastníkov s občerstvením
09,00 – 12,00     Školenie
12,00 – 13,00     Obed
13,00 – 14,00     Diskusia Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 4.7.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)

Mediálny partner:

UlpianusLogo