Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky, ak ich výška presiahla viac, ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1 901,67 €), musí podľa typu príjmov ...

Rok vydania
12/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
69 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky, ak ich výška presiahla viac, ako je výška polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (1 901,67 €), musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska. Vo videoškolení lektorka Júlia Pšenková na množstve praktických príkladoch rozoberá problematiku ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016.
  • Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie RZD
  • Kedy nemôže zamestnanec požiadať o vykonanie RZD
  • Nárok  na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)
  • Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcov
  • Nárok na zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie
  • Nárok na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Nárok dodatočne na daňový bonus 
  • Uplatnenie  poistného a príspevkov
  • Uplatnenie zamestnaneckej prémie
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daňSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.