Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie)

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičný dvojdňový seminár vedený vašim obľúbeným lektorom Ing. Vladimírom Ozimým. Neváhajte a príďte si vychutnať skvelé 2-dňové menu zostavené podľa najhorúcejších a aktuálne najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Zo školenia si tradične môžete odniesť nielen teoretický pohľad na vybranú problematiku, ale zároveň množstvo užitočných optimalizačných trikov.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bešeňová 16.-17.4.2020 180,00 € 216,00 €
+ -

Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie)

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičný dvojdňový seminár vedený vašim obľúbeným lektorom Ing. Vladimírom Ozimým. Neváhajte a príďte si vychutnať skvelé 2-dňové menu zostavené podľa najhorúcejších a aktuálne najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Zo školenia si tradične môžete odniesť nielen teoretický pohľad na vybranú problematiku, ale zároveň množstvo užitočných optimalizačných trikov.
V prípade, že máte záujem o ubytovanie, máme pre vás účastnícku zľavu v Hoteli Bešeňová***+, kde si môžete vychutnať príjemnú atmosféru spojenú so skvelou gastronómiou, oddychom a wellness službami.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní


1. deň (16.4.2020) od 9:30 do 15:30

 

Menu 1: Bežný život malého a stredného podnikateľa (s.r.o., SZČO)

 • Používanie motorového vozidla a daňovo-účtovný aspekt
  • Obstaranie, zaradenie a odpisovanie motorového vozidla vrátane luxusného motorového vozidla (nájom luxusných MV) – elektromobily
  • Technické zhodnotenie motorového vozidla a zimné pneumatiky
  • Paušalizácia motorového vozidla
  • Spotreba pohonných látok a ostatné náklady na prevádzku MV a vedenie knihy jázd
  • Poskytnutie MV na používanie zamestnancovi (konateľ, spoločník)
  • Predaj, krádež a škoda pri motorovom vozidle a daňové dosahy
  • Automobil na lízing – obstaranie, predčasné splatenie, postúpenie lízingu, odobratie lízingu
  • Odpočet DPH z prevádzky motorového vozidla, predaj motorového vozidla a používanie MV   na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie
  • Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel (zamestnávateľ, držiteľ)
 • Pracovné cesty a účtovno-daňový aspekt (vrátane používania MV SZČO nezaradeného do podnikania)
  • Vznik vzťahu ZML a ZMC na účely pojmu pracovná cesta
  • Cestovné náhrady a daňová uznateľnosť náhrad u SZČO a zamestnávateľa, zdaňovanie u   zamestnanca (povinnosť cestovných príkazov)
  • Právo na odpočet DPH pri pracovných cestách
 • Nákup zásob a účtovno-daňový aspekt aj z pohľadu DPH 
  • Nákup kancelárskych potrieb
  • Nákup reklamných výdavkov
  • Likvidácia zásob
  • Súťaže, podpory predaja a poskytnutie zásob do súťaží
  • Obchodné vzorky, reklamné predmety
  • Drobný majetok do 1700 eur, evidencia, vyradenie
 • Nehnuteľnosť v podnikaní
  • Odpisovanie nehnuteľnosti – odpisová skupina, budova na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie budovy – kedy oprava a kedy zhodnotenie
  • Predaj budovy a daňový dosah
  • Budova ako nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Dodanie stavby z pohľadu DPH – oslobodenie, zmena účelu, povinnosť registrácie, bezplatné dodanie
  • Výstavba nehnuteľností určených na predaj (účtovno-daňový dosah) – vyvolaná investícia
  • Kúpa nehnuteľnosti s cieľom predaja, jej rekonštrukcia (účtovno-daňový dosah)
  • Daň z nehnuteľností
 • Prenájom hmotného majetku a daňové a účtovné hľadisko
  • Limit odpisov pri prenájme hmotného majetku u prenajímateľa, neuplatnený odpis a uplatnenie v budúcnosti
  • Odpisovanie technického zhodnotenia u nájomcu a ukončenie nájmu – daňový a účtovný pohľad a DPH
  • Prenájom luxusných motorových vozidiel
  • Ubytovacie služby a nájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Náklady na zamestnaca a daňové výdavky (aj účtovný pohľad)
  • Benefity a daňové výdavky pre zamestnávateľa
  • Vzdelávanie zamestnanca a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Rekreačné a športové poukazy a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Stravovanie zamestnancov a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Reprezentačné výdavky zamestnávateľa
  • Pracovné oblečenie zamestnanca 
  • Pôžičky a úvery od spoločníkov a daňové dosahy 

 

2. deň (17.4.2020) od 9:00 do 15:00

 

Menu 2: Vybrané novinky a aplikácia do praxe

 

Daň z príjmov 

 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah
  • kedy sa obchodný podiel zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt) 
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1.1.2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1.1.2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov po novom pre FO aj PO
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1.1.2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1.1.2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1.1.2020
 • Rezervy a zmeny od 1.1.2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO, čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1.1.2020 so zmenami
 • Vzťah držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zmeny od 1.1. 2020

 

Menu 3: Vlastné imanie a záväzky (zmeny)

 

 • Vyplácanie dividend, čo je dividendou a zdanenie dividendy v tuzemsku a zahraničie (vyplatenie zníženého ZI, vyplatenie rezervného fondu)
 • Tvorba kapitálových fondov zo ziskov a vplyv na zdanenie vrátane vyplatenia príjmu z kapitálových fondov z pohľadu fyzickej a právnickej osoby – vymedzenie pojmu vklad
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1.1.2020 – riziká zdanenia
 • Záväzky a ich dodanenie, resp. oddanenie po novom (neuhrádzanie záväzkov)

 

Menu 4:  Novinky v DPH a aplikácia v praxi 

 

Daň z pridanej hodnoty

 

 • Preprava tovaru v rámci EÚ
  • zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  • zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 • Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 • Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1.1.2020
 • Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  • bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  • dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 • Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil) 
  • Povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1.1.2020
  • Predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1700 eur
  • rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 • Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1.1.2020
 • Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
  • základné princípy práva na odpočítanie dane
  • riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Parkovanie

 

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • 3-hodinový vstup do wellness centra 1-krát za pobytový deň
 • Gopass karta grátis
 • Raňajky a večera
 • Ubytovanie od 15:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 10:00 hod.

 


Upozornenie: V cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Bešeňová. Ubytovanie si rezervujte cez link https://booking.tmrhotels.com/Hotel_Besenova/sk/search/1578475833BjoqDY5f1PVWt6XJByYTjt. Pri rezervácií izieb zadajte PROMO kód: P2020, aby ste získali izbu za uvedenú zľavnenú cenu.

 

Cena jednolôžkovej izby štandard

70,00 €

Cena dvojlôžkovej izby štandard

78,00 €

 

Pozor:

Ubytovanie je možné v dohodnutých sumách rezervovať najneskôr do 31.3.2020.

Klient si musí túto rezerváciu vytvoriť sám online.

Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru na podnikateľskú osobu, teda firmu. Účastník si musí s danou firmou refakturáciu riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne.Miesto konania:
16.-17. 4. 2020, Bešeňová - HOTEL BEŠEŇOVÁ***+, Bešeňová 136 (mapa)