2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičný dvojdňový seminár vedený vaším obľúbeným lektorom Ing. Vladimírom Ozimým. Neváhajte a príďte si vychutnať skvelé 2-dňové menu zostavené podľa najhorúcejších a aktuálne najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Zo školenia si tradične môžete odniesť nielen teoretický pohľad na vybranú problematiku, ale zároveň množstvo užitočných optimalizačných trikov.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bešeňová 16.-17.9.2021 180,00 € 216,00 €
+ -

2 - dňové školenie v Bešeňovej: Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičný dvojdňový seminár vedený vaším obľúbeným lektorom Ing. Vladimírom Ozimým. Neváhajte a príďte si vychutnať skvelé 2-dňové menu zostavené podľa najhorúcejších a aktuálne najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Zo školenia si tradične môžete odniesť nielen teoretický pohľad na vybranú problematiku, ale zároveň množstvo užitočných optimalizačných trikov.
Školenie bude prebiehať v Hoteli Bešeňová***, ktorý sa nachádza priamo v areály obľúbeného vodného parku. V prípade, že máte záujem o prenocovanie, máme pre vás k dispozícii účastnícku zľavu na ubytovanie. Odporúčame vám preto, aby ste si spravili s vašimi kolegami netradičný teambuilding alebo nás navštívili s rodinou. Čaká na vás skvelá gastronómia aj vynikajúce wellness služby.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videoškolenie k danej problematike


PROGRAM

1. deň (16. 9. 2021)

Aplikácia DPH na príkladoch z praxe (vrátane zásielkového predaja a predaja cez e-shop od 1. 7. 2021)

 

Tuzemské plnenia a uvádzanie vo výkazoch na príkladoch

 • Dodanie tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do daňového priznania
 • Dodanie tovaru alebo služby  zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do kontrolného výkazu
 • Dodanie tovaru alebo služby pre fyzickú osobu – nepodnikateľa a uvedenie v DP a kontrolnom výkaze
 • Dodanie tovaru s prenesením daňovej povinnosti v tuzemsku a vykazovanie v DP a KV
  • u poskytovateľa plnenia
  • u príjemcu plnenia 
 • Doklady z registračnej pokladnice a uvádzanie v kontrolnom výkaze na príkladoch
 • Prijatá faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (riadna a zjednodušená faktúra) na príkladoch
 • Opravná faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze (oprava základu dane a nevymožiteľná pohľadávka)
  • u vyhotoviteľa
  • u príjemcu
 • Predaj respirátorov s oslobodením od dane a uvádzanie v DP a KV

Dodanie a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ na príkladoch (vrátane trojstranného obchodu)

 • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
 • Uvádzanie v daňovom priznaní 
 • Uvádzanie v súhrnnom výkaze


Dodanie služieb do zahraničia a prijatie služieb zo zahraničia (v rámci EÚ a tretích štátov) na príkladoch

 • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
 • Uvádzanie v daňovom priznaní
 • Uvádzanie v súhrnnom výkaze

Dovoz tovaru z tretích štátov na príkladoch

 • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
 • Uvádzanie v daňovom priznaní

Vývoz tovaru do tretích štátov na príkladoch

 • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
 • Uvádzanie v daňovom priznaní

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku  v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch

 

Rešerš očakávaných zmien pre rok 2022 (ručenie, oslobodenie, e-faktúra)

 

2. deň (17. 9. 2021)

Daňové a nedaňové výdavky  v roku 2021 aj z pohľadu účtovníctva

 

Prevod nehnuteľností z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva

 • Nehnuteľnosť ako dlhodobý majetok
 • Nehnuteľnosť ako zásoba (kúpa, výstavba)

Princíp daňového výdavku

 • Definícia daňového výdavku
 • Pravidlá ustátia dôkazného bremena pri obhajobe daňového výdavku
 • Zrušenie obchodnej transakcie od počiatku (ex tunc) a čase (ex nunc) a vplyv na účtovníctvo a dane
 • Likvidácia zásob napr. z dôvodu pandémie (zavreté prevádzky) a daňový dosah
 • Škoda na majetku a účtovno-daňový dosah

Mikrodaňovník v roku 2021

 • Kto je mikrodaňovník
 • Daňové výhody mikrodaňovníka (povinnosť alebo právo) ako odpisy hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky, predaj majetku, prenájom majetku, uplatnenie strát

Poskytovanie úverov a pôžičiek

 • Účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • Úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • Úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • Úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Výdavky na reklamu

 • Definícia daňového výdavku reklamy
 • Pravidlá zaplatenia takéhoto výdavku
 • Nedaňová reklama
 • Sponzoring
 • Podpora predaja
 • Reklamné predmety

Výdavky na pracovnú cestu

 • Cestovné náhrady a daňový aspekt
 • Stornovanie leteniek a daňový výdavok
 • Cestovný príkaz a dôkazné bremeno výdavku

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a daňový aspekt

Nájomné vzťahy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu

 • Testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
 • Prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dosah u nájomcu
 • Technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • Výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • Zábezpeka a daňový dosah

Rešerš významných zmien v roku 2021 a očakávané zmeny v roku 2022


Harmonogram školenia:
08.30 – 09.00 - prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

 

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Parkovanie

 

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • 3-hodinový vstup do wellness centra 1-krát za pobytový deň
 • Gopass karta grátis
 • Raňajky a večera
 • Ubytovanie od 15:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 10:00 hod.

 


Upozornenie: V cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Bešeňová. Ubytovanie si rezervujte cez link https://booking.tmrhotels.com/Hotel_Besenova/sk/search/1578475833BjoqDY5f1PVWt6XJByYTjt. Pri rezervácií izieb zadajte PROMO kód: P2021, aby ste získali izbu za uvedenú zľavnenú cenu.


Cena jednolôžkovej izby štandard

80,00 €

Cena dvojlôžkovej izby štandard

85,00 €

 

Pozor:

Ubytovanie je možné v dohodnutých sumách rezervovať najneskôr do 6. 4. 2021.

Klient si musí túto rezerváciu vytvoriť sám online.

Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru na podnikateľskú osobu, teda firmu. Účastník si musí s danou firmou refakturáciu riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne.


Miesto konania:
16.-17. 9. 2021, Bešeňová - HOTEL BEŠEŇOVÁ***+, Bešeňová 136 (mapa)