Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek

Seminár je vhodný pre zástupcov verejných obstarávateľov, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizovaním zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek ale aj nadlimitných zákaziek. Autor na základe viac ako 10 ročných lektorských skúseností s problematikou verejného obstarávania odpovedá na najčastejšie právno-aplikačné problémy súvisiace s verejným obstarávaním. Prednáška je obohacovaná o výklad na základe rozhodnutí orgánov dohľadu a súdov. Dôraz je kladený na to, aby adresát prednášky pochopil jednotlivé inštitúty zákona o neodchádzal z prednášky s pocitom „zasa som sa len dozvedel o X §§, ale unikol mi ich význam a zmysel“.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Peter Kubovič
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.9.2019 70,00 € 84,00 €

Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek

Seminár je vhodný pre zástupcov verejných obstarávateľov, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizovaním zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek ale aj nadlimitných zákaziek. Autor na základe viac ako 10 ročných lektorských skúseností s problematikou verejného obstarávania odpovedá na najčastejšie právno-aplikačné problémy súvisiace s verejným obstarávaním. Prednáška je obohacovaná o výklad na základe rozhodnutí orgánov dohľadu a súdov. Dôraz je kladený na to, aby adresát prednášky pochopil jednotlivé inštitúty zákona o neodchádzal z prednášky s pocitom „zasa som sa len dozvedel o X §§, ale unikol mi ich význam a zmysel“.
Autor poukáže aj na elektronizáciu verejného obstarávania jej dobré stránky, ale upozorní aj na problémy a nedoriešené otázky.
Seminár je vhodný aj pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú alebo sa chcú zúčastniť verejného obstarávania. Je poukazované na najčastejšie chyby pri príprave ponúk alebo pri komunikácii s verejnými obstarávateľmi. Dôraz sa kladie na upozorňovanie na chyby, ktoré môžu spôsobiť vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.

Z riešených tém vyberáme:


  • Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky, aký má táto význam a aké stratégie publikácie môže zvoliť verejný obstarávateľ,
  • Ako sa stanovujú podmienky účasti a prečo sú zdrojom problémov vo verejnom obstarávaní,
  • Ako sa opisuje predmet zákazky,
  • Kedy sa z verejného obstarávania vylučuje a kedy sa vysvetľuje,
  • Ako je to s kritériami, inými ako najnižšia cena,
  • Čo je to konflikt záujmov a ako mu predchádzať alebo ako ho eliminovať,

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 16.6.2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
Miesto konania: 17.9.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)