Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe

Novinka

Na tomto seminári (webinári) sa podrobne oboznámite s legislatívnou aj praktickou stránkou dane vyberanej zrážkou (ďalej aj „DVZ“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“). Spoznáte cieľ, podstatu, okruh platiteľov a ich povinnosti voči správcovi dane, ktoré sú charakteristické pre tento spôsob zdaňovania príjmov. Ako účastník získate kompletný prehľad o jednotlivých druhoch príjmov zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou, podrobnostiach, výhodách aj nevýhodách na celý spôsob tejto formy zdaňovania príjmov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Valéria Jarinkovičová
Bez DPH S DPH
Webinár 24.11.2021 50,00 € 60,00 €
+ -

Daň vyberaná zrážkou v príkladoch z praxe

Na tomto seminári (webinári) sa podrobne oboznámite s legislatívnou aj praktickou stránkou dane vyberanej zrážkou (ďalej aj „DVZ“) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“). Spoznáte cieľ, podstatu, okruh platiteľov a ich povinnosti voči správcovi dane, ktoré sú charakteristické pre tento spôsob zdaňovania príjmov. Ako účastník získate kompletný prehľad o jednotlivých druhoch príjmov zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou, podrobnostiach, výhodách aj nevýhodách na celý spôsob tejto formy zdaňovania príjmov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 • Čo je daň vyberaná zrážkou – základná charakteristika podľa zákona o dani z príjmov
 • Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou a kto je daňovníkom tejto dane
 • Lehota na zrazenie dane, lehota na odvedenie dane vyberanej zrážkou
 • Administratívne povinnosti platiteľa dane voči správcovi dane
 • Sadzby dane vyberanej zrážkou, základ dane vyberanej zrážkou, osobitosti a výnimky
 • Platiteľ dane a konečný príjemca príjmu
 • Kedy je možné/nie je možné uplatniť na vyplatený príjem daň vyberanú zrážkou
 • Kedy na uplatní daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/rezidentov SR
 • Kedy sa uplatňuje daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/nerezidentov SR
  • Možnosti zdanenia príjmu tohto daňovníka daňou vyberanou zrážkou podľa ZDP príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Uvedenie jednotlivých druhov príjmov zdaňovaných zrážkou
 • Rozdiel medzi daňou vyberanou zrážkou a zabezpečením dane
 • Situácie, kedy je daň vyberaná zrážkou definitívne vyrovnaná u:
  • daňovníka/rezidenta SR a
  • daňovníka/nerezidenta SR
 • Situácie, kedy daň vyberanú zrážkou je možné vyrovnať aj podaním daňového priznania
 • Diskusia

Harmonogram webinára:
9:00 – 12:00 (s 15 min. prestávkou) – prednáška spojená s diskusiou