Financovanie originálnych kompetencií v školstve v 2. polroku 2022

Cieľom webinára je priblížiť školám a školským zariadeniam príjmy na výkon originálnych kompetencií a výdavky na tento účel. So zameraním na 2. polrok 2022 si predstavíme spôsoby financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme ich a zodpovieme vám vaše prípadné otázky. Témou vás bude prevádzať Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá patrí medzi uznávané odborníčky na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
17.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Bez DPH S DPH
Webinár 17.10.2022 50,00 € 60,00 €

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v 2. polroku 2022

Cieľom webinára je priblížiť školám a školským zariadeniam príjmy na výkon originálnych kompetencií a výdavky na tento účel. So zameraním na 2. polrok 2022 si predstavíme spôsoby financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme ich a zodpovieme vám vaše prípadné otázky. Témou vás bude prevádzať Ing. Ingrid Konečná Veverková, ktorá patrí medzi uznávané odborníčky na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií, zamestnanci škôl a školských zariadení, kontrolóri, riaditelia, starostovia a iní.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Financovanie originálnych kompetencií školstva v 2. polroku 2022
  • Treba zmeniť všeobecne záväzné nariadenie obce  o podrobnostiach financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení?
  • Treba meniť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča?
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou