Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022

Webinár s Ing. Martinou Švaňovou vás prevedie najhlbšími zákutiami legislatívnych zmien v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022. Hneď na úvod sa oboznámite s novinkami v Zákonníku práce, následne v zákone o sociálnom poistení, rovnako tak v zákone o zdravotnom poistení a v neposlednom rade v zákone o dani z príjmov. Na konci webinára budete poznať všetky mzdové veličiny, sadzby dane aj nové pravidlá pre odvodové úľavy, PN, materskú či inú dovolenku. Samostatne zvládnete taktiež vypočítať exekučné zrážky (podľa nových predpisov v roku 2022), uplatniť všetky daňové bonusy, ktoré nám legislatíva ponúka, ako aj samostatne spracovať ročné zúčtovanie dane.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martina Švaňová
Bez DPH S DPH
Webinár 28.1.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022

Webinár s Ing. Martinou Švaňovou vás prevedie najhlbšími zákutiami legislatívnych zmien v personálnej a mzdovej agende od 1. 1. 2022. Hneď na úvod sa oboznámite s novinkami v Zákonníku práce, následne v zákone o sociálnom poistení, rovnako tak v zákone o zdravotnom poistení a v neposlednom rade v zákone o dani z príjmov. Na konci webinára budete poznať všetky mzdové veličiny, sadzby dane aj nové pravidlá pre odvodové úľavy, PN, materskú či inú dovolenku. Samostatne zvládnete taktiež vypočítať exekučné zrážky (podľa nových predpisov v roku 2022), uplatniť všetky daňové bonusy, ktoré nám legislatíva ponúka, ako aj samostatne spracovať ročné zúčtovanie dane.

Cieľom webinára je poskytnúť aktuálne informácie a pravidlá platné pre rok 2022 v ucelenej podobe.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • mzdové zvýhodnenia a ich sadzby
 • zvýšená výmera dovolenky a jej výpočet
 • stravovanie zamestnancov od 1.1.2022
 • nový výpovedný dôvod – vek 65 rokov

Zákon o sociálnom poistení

 • maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného
 • sadzby poistného (aj v spojitosti so zavedením „kurzarbeit“)
 • nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
 • zrušenie pandemickej PN
 • zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 • zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Zákon o zdravotnom poistení

 • minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na poistné
 • sadzby preddavkov na poistné
 • zrušenie odvodovej úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Zákon o dani z príjmov

 • daňové veličiny od 1.1.2022
 • sadzba dane
 • daňový bonus na dieťa
 • daňový bonus na úroky
 • ročné zúčtovanie dane – termíny, nezdaniteľné časti, postup pri spracovaní RZDP – zmeny

Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022

Diskusia


Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:30 - prednáška spojená s diskusiou