Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021

Pri prechode do nového účtovného obdobia sú mzdové oddelenia zavalené celým radom povinností. Nelámte si však hlavu. Všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje mzdový účtovník či personalista poznať pre správne uzatvorenie roka 2020 môžete získať už počas jediného dňa. Spolu s výbornou RNDr. Jankou Motyčkovovou sa oboznámite rovnako tak s lehotami a náležitosťami spojenými s ročným zúčtovaním dane, ako aj so zmenami v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmu alebo novinkami v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 27.1.2021 27.1.2021 70,00 € 84,00 €
+ -
Webinár 3.2.2021 3.2.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021

Pri prechode do nového účtovného obdobia sú mzdové oddelenia zavalené celým radom povinností. Nelámte si však hlavu. Všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje mzdový účtovník či personalista poznať pre správne uzatvorenie roka 2020 môžete získať už počas jediného dňa. Spolu s výbornou RNDr. Jankou Motyčkovovou sa oboznámite rovnako tak s lehotami a náležitosťami spojenými s ročným zúčtovaním dane, ako aj so zmenami v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmu alebo novinkami v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021.
V rámci webinára si predstavíme aj výšku minimálnej mzdy, sadzby príplatkov, daňové a iné parametre pre rok 2021. V kontexte príplatkov ku mzde si povieme tiež, ako to bude v novom roku s letnou a vianočnou odmenou, prípadne s rekreačnými príspevkami a príspevkami na športovú činnosť dieťaťa.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou si odpovieme aj na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú ukončenia pracovného záväzku v čase pandémie, homeofficu, nároku dovolenky, starostlivosti o dieťa, dlhodobého ošetrovného alebo prekážok na strane zamestnávateľa.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

 • Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
  • Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
  • Aktuálne podmienky nároku na ošetrovné
  • Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
  • Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
  • Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
  • Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)
  • Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou
  • Otázky a odpovede

 • Parametre v r. 2021
  • Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
  • Daňové parametre
  • SP, ZP a iné parametre

 • Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
  • Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
  • Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN, PN+home office, OČR, materskom
  • Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie poistného
  • Zmeny v minimálnom dôchodku
  • Žiadať o starobný dôchodok od r. 2020 alebo od r. 2021?
  • Ďalšie zmeny sociálnom poistení

 • Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

 • Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
  • Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
  • Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
  • Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
  • Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
  • Letná a vianočná odmena v r. 2021
  • Zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť

 • Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)

Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou