Náležitosti účtovných dokladov v roku 2022

Webinár obsahuje sériu praktických príkladov z aplikačnej praxe verejnej správy, ktoré vám pomôžu pochopiť problematiku účtovných dokladov. Podelí sa o ne s vami PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý sám pôsobí ako kontrolór. Na základe svojej dlhoročnej praxe vám zodpovie najčastejšie otázky a priblíži tiež ďalšiu aktuálne horúcu tému, akou je finančná kontrola od 1. 3. 2022.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
5.9.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 5.9.2022 50,00 € 60,00 €

Náležitosti účtovných dokladov v roku 2022

Webinár obsahuje sériu praktických príkladov z aplikačnej praxe verejnej správy, ktoré vám pomôžu pochopiť problematiku účtovných dokladov. Podelí sa o ne s vami PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý sám pôsobí ako kontrolór. Na základe svojej dlhoročnej praxe vám zodpovie najčastejšie otázky a priblíži tiež ďalšiu aktuálne horúcu tému, akou je finančná kontrola od 1. 3. 2022.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Dozviete sa:

 1. Musí obsahovať účtovný doklad aj podpis a dátum účtovníka?
 2. Musí mať faktúra od dodávateľa povinne aj pečiatku?
 3. Ako správne uvádzať číslovanie dokladov?
 4. Môžeme prijímať aj elektronické faktúry alebo iba žiadať písomne zaslané?
 5. Čo musí mať účtovný doklad povinne uvedené?
 6. Aké sú časté zistenia kontrolórov?
 7. Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov?
 8. Čo sa pri dokladoch najčastejšie kontroluje v prostredí samosprávy hlavnými kontrolórmi miest, obcí a vyšších územných celkov?

Cieľová skupina: Zamestnanci verejnej správy a štátnej správy (ekonómovia, účtovníci, finančníci, zamestnanci finančných oddelení a úsekov), poisťovní, obecné úrady, mestské úrady, školy a zariadenia, príspevkové a rozpočtové organizácie v samospráve a v štátnej správe a hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších územných celkov, organizácie mimo verejnej správy.

Program webinára

 1. Náležitosti účtovných dokladov
 2. Forma účtovných dokladov
 3. Podstatné náležitosti v praxi
 4. Kontrolné zistenia z vykonaných kontrol
 5. Priestor na otázky a odpovede
 6. Záver

Legislatívna úprava: zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. a príslušné osobitné predpisy a metodické usmernenia MF SR v platnom znení


Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou