Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022

Novinka

Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška 224/2022 Z. z. o strednej škole. Čo sa pre stredné školy mení vo vyučovaní, pri maturitách, v organizácii výletov a kurzov, v oslobodení žiaka od vzdelávania, v študijných odboroch či učebných odboroch, ako aj v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.

Forma produktu
Webinár
Miesto konania
26.8.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 26.8.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022

Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška 224/2022 Z. z. o strednej škole. Čo sa pre stredné školy mení vo vyučovaní, pri maturitách, v organizácii výletov a kurzov, v oslobodení žiaka od vzdelávania, v študijných odboroch či učebných odboroch, ako aj v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.

Bonusy

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Obsah webinára

 1. Spojenie dvoch vyhlášok (o strednej škole a o ukončovaní štúdia na strednej škole) do jednej novej vyhlášky
 2. Organizácia školského vyučovania v strednej škole
 3. Kedy možno oslobodiť žiaka od vzdelávania vo vyučovacom predmete alebo jeho časti?
 4. Organizovanie kurzov (na ochranu zdravia a života, pohybových aktivít v prírode), výletov, exkurzií a pod.
 5. V ktorých študijných odboroch a učebných odboroch sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania?
 6. Maturitná skúška (externá časť a písomná forma internej časti)
 7. Skladba predmetov maturitnej skúšky, jej organizácia a hodnotenie
 8. Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vo vzťahu k maturite
 9. Záverečné a absolventské skúšky
 10. Maturitné a skúšobné komisie
 11. Poskytovanie štipendií

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou