Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie, zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky, preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme, ako uplatniť novú formu daňovej úľavy.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 18.1.2022 18.1.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie, zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky, preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme, ako uplatniť novú formu daňovej úľavy.
V závere webinára na vás čakajú bližšie informácie k benefitom pre „spoľahlivých“ daňovníkov a k podaniu daňového priznania za rok 2021 (lehoty, zmeny v tlačive pre právnické osoby a pod.).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

 • Stravovanie od A po Z s novelou od 1. 1. 2022
 • V. O. S. a komanditné spoločnosti vo vzťahu k členom a komplementárom od 1. 1. 2022
 • Zdaňovanie dividend u fyzickej osoby zo zmluvného štátu, nespolupracujúceho štátu a nárok na podiel z CFC spoločnosti
 • Benefity zamestnávateľa voči zamestnancom komplexne v roku 2022 s doplnenými zmenami
 • Vymedzenie mikrodaňovníka pre posúdenie uplatnenia daňových výhod mikrodaňovníka ako odpisovanie hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky a uplatnenie daňovej straty
 • Daňový bonus v roku 2022 voči zamestnancom
 • Darovanie 2 % asignačnej dane (na čo si dať pozor)
 • Investovanie do majetku v prílohe č. 3 a možnosť daňovej úľavy od 1. 1. 2022 (nová forma daňovej úľavy pre daňovníkov)
 • Odpisovanie hmotného majetku v roku 2022 (porovnanie daňovník verzus mikrodaňovník)
 • Zavedenie indexu spoľahlivosti po novele od 1. 1. 2022
 • Diskvalifikácia štatutára od 1. 1. 2022
 • Princípy podania daňového priznania v roku 2022 za rok 2021 (lehoty, zdaňovacie obdobie, zmeny v tlačive DPPO)
 • Preddavky na daň z príjmov v roku 2022
 • Diskusia

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou