Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022

Na uvedenom webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára výrazne rieši najmä vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérna pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 26.11.2021 26.11.2021 50 € 60 €

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 1. 2022

Na uvedenom webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára výrazne rieši najmä vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérna pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Tematicky bude zameraný na:

 • úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • problematiku bezúhonnosti a zachovávania mlčanlivosti,
 • výkon pracovnej činnosti PZ a OZ,
 • novú kategóriu PZ a nové kariérne pozície,
 • úpravy v kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na vzdelanie pri výkone pracovnej činnosti,
 • nové podmienky súvisiace so zaraďovaním do kariérových stupňov vrátane uvádzania začínajúcich PZ/OZ,
 • zmeny v oblasti výkonu špecializovaných činností a podmienky výkonu činnosti vedúceho PZ/OZ,
 • zmeny týkajúce sa plánu profesijného rozvoja, úpravy foriem vzdelávania a jeho dostupnosti,
 • zmeny vo  vzdelávaní PZ/OZ,
 • zmeny v Centrálnom registri a viaceré ďalšie čiastkové zákonné úpravy, ktoré sú reakciou na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.
 • Diskusia
Harmonogram webinára 09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou