Novely daňových zákonov účinné od 1. 1. 2022 v kocke

Celodenný online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás dopodrobna oboznámi s novelami daňových zákonov účinnými k 1. 1. 2022. Vyplývajúc z novely zákona o dani z príjmov vám priblížime uplatňovanie strát, benefity a stravovanie zamestnancov, index daňovej spoľahlivosti či systém kurzarbeit a dotácie. Z novely zákona o DPH rozoberieme novinku v podobe oznamovania bankových účtov, ručenie za daň, zmeny v registrácii a pokračovanie v podnikaní po zomretom.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 4.2.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Novely daňových zákonov účinné od 1. 1. 2022 v kocke

Celodenný online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vás dopodrobna oboznámi s novelami daňových zákonov účinnými k 1. 1. 2022. Vyplývajúc z novely zákona o dani z príjmov vám priblížime uplatňovanie strát, benefity a stravovanie zamestnancov, index daňovej spoľahlivosti či systém kurzarbeit a dotácie. Z novely zákona o DPH rozoberieme novinku v podobe oznamovania bankových účtov, ručenie za daň, zmeny v registrácii a pokračovanie v podnikaní po zomretom.
Do tretice z pohľadu aplikačnej praxe nahliadneme aj na daňový poriadok. V rámci neho hlbšie nahliadneme na nové registračné pravidlá, oznamovacie povinnosti, vplyv na daňovníka v prípade nedostavenia sa na výzvu či diskvalifikáciu štatutára na tri roky (zákaz vykonávania činnosti vo firme).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Obsah webinára

Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 • kontrolovaná zahraničná osoba a vplyv na zdanenie 
 • uplatňovanie strát 
 • benefity zamestnancov a daňové dosahy 
 • stravovanie zamestnancov od 1. 1. 2022
 • podávanie prehľadu a predĺženie lehoty na podanie bez sankcie
 • index daňovej spoľahlivosti a benefity z toho plynúce z pohľadu dane z príjmov
 • platenie preddavkov v roku 2022 a lehota na podanie daňového priznania
 • darovanie podielu dane a zmeny vo vyhlásení
 • kurzarbeit a dotácie z daňového hľadiska
 • uplatnenie sadzby dane z príjmov pre FO a PO pri podaní DP za rok 2021
 • základné informácie k nezdaniteľným častiam a informáciám pre rok 2022

Novela ZoDPH:

 • oznamovanie účtov platiteľov, pravidlá a riziká
 • ručenie za daň v prípade rizikových osôb
 • OSS systém a zmeny od 1. 1. 2022 (predaj tovaru na diaľku v EÚ)
 • zmeny v oblasti registrácie za platiteľa DPH, zrušenie registrácie a pokračovanie v podnikaní po zomretom
 • základ dane a zmeny z dôvodu zavedenia zálohovania vybraných obalov

Novela ZoSD:

 • index daňovej spoľahlivosti
 • registračné pravidlá a oznamovacie povinnosti od 1. 1. 2022
 • dokazovanie, nedostavenie sa na výzvu
 • diskvalifikácia štatutára na tri roky (zákaz vykonávania činnosti vo firme)

Diskusia


Harmonogram webinára:
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou