Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti

S oznamovaním protispoločenskej činnosti a možnými variantmi, ako v praxi postupovať podľa aktuálneho zákona č. 54/2019 Z. z., vás oboznámi PhDr. Jozef Sýkora, MBA (kontrolór v územnej samospráve). Detailne vás prevedie pravidlami, ktoré sa viažu pre organizácie verejnej správy (aj mimo nej) – a  to v súvislosti so zostavením smerníc, povinnosťami zodpovedných osôb či so spracovaním evidencie a vybavením oznámení. Veľkým benefitom pre účastníkov tohto webinára je vzorová smernica, vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj priestor vyhradený na otázky.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
17.8.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 17.8.2022 50,00 € 60,00 €

Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti

S oznamovaním protispoločenskej činnosti a možnými variantmi, ako v praxi postupovať podľa aktuálneho zákona č. 54/2019 Z. z., vás oboznámi PhDr. Jozef Sýkora, MBA (kontrolór v územnej samospráve). Detailne vás prevedie pravidlami, ktoré sa viažu pre organizácie verejnej správy (aj mimo nej) – a  to v súvislosti so zostavením smerníc, povinnosťami zodpovedných osôb či so spracovaním evidencie a vybavením oznámení. Veľkým benefitom pre účastníkov tohto webinára je vzorová smernica, vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj priestor vyhradený na otázky.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Webinár sa venuje otázkam z kontrolnej praxe hlavného kontrolóra v štátnych a samosprávnych organizáciách a tiež z pohľadu metodiky Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Účastníci sa dozvedia aj o správnom prijatí a zaevidovaní oznámenia a rovnako aj o postupe súčinnosti s iným orgánom verejnej správy. 

Cieľová skupina: všetky organizácie verejnej správy, samosprávy obcí, miest a VÚC, školy, kapitoly štátneho rozpočtu, organizácie a zamestnávatelia mimo verejnej správy s počtom zamestnancom nad 50 vrátane, kontrolné orgány, štatutári a ich zástupcovia

Dozviete sa

1. Môže byť zodpovednou osobou aj fyzická osoba vykonávajúca prácu mimo pracovného pomeru?

2. Ako postupovať v samospráve obcí, ak hlavný kontrolór nie je vymenovaný, resp. je uvoľnená funkcia hlavného kontrolóra (pričom má byť HK v pozícii zodpovednej osoby)?

3. Ako postupovať, ak hlavný kontrolór obce je na dlhodobej PN, resp. čerpá rodičovskú dovolenku?

4. Môže byť zodpovedná osoba na úrovni zriadenej organizácie štátnej správy interne v pozícii zriaďovateľskej pôsobnosti druhá zodpovedná osoba?

5. Môže si zriadená rozpočtová alebo príspevková interne spracovať smernicu podľa podmienok zákona č. 54/2019 Z. z., ak zriaďovateľ má vlastnú smernicu?

6. Musí začať viesť zodpovedná osoba evidenciu aj v čase, ak nemá prijaté oznámenie?

7. Zákon toho času nepozná pojem anonymné oznámenie, môže prísť aj takýto podnet ako oznámenie a treba sa mu náležite venovať? Je potrebné žiadať o uvedenia mena, priezviska, resp. iných údajov?

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Obsah webinára

1. Objasnenie základných postupov

2. Zodpovedná osoba a jej povinnosti

3. Správne evidovanie oznámenia

4. Vybavenie oznámenia (prešetrenie, súčinnosť a odpovedanie oznamovateľovi)

5. Príklady z vlastnej praxe lektora

6. Interná smernica – bonus

7. Záver a diskusia

Legislatívna úprava: zákon č. 54/2019 Z. z., zákon č. 9/2010 Z. z., zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

 

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou