Povinné zverejňovanie zmlúv v CRZ od 31. 3. 2022 – pre mestá, obce, školy a VÚC

Na webinári s Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv v CRZ. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, taktiež so zmenou vo výnimkách z povinného zverejňovania, aj s novými náležitosťami zmlúv, ktoré sú v platnosti od 31. 3. 2022. V súvislosti s týmito novinkami vám lektor zodpovie najčastejšie otázky a do praxe poskytne požadované vzory a užitočné kontakty.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 27.5.2022 50 € 60 €

Povinné zverejňovanie zmlúv v CRZ od 31. 3. 2022 – pre mestá, obce, školy a VÚC

Na webinári s Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv v CRZ. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, taktiež so zmenou vo výnimkách z povinného zverejňovania, aj s novými náležitosťami zmlúv, ktoré sú v platnosti od 31. 3. 2022. V súvislosti s týmito novinkami vám lektor zodpovie najčastejšie otázky a do praxe poskytne požadované vzory a užitočné kontakty.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získate:

 • Žiadosti na registráciu povinnej osoby v CRZ
 • Splnomocnenia na zamestnanca, ktorý bude zverejňovať zmluvy v CRZ
 • Kontakty na Úrad vlády SR, emailový kontakt a podklady na registráciu
 • Smernicu o zverejňovaní
 • Spracované odpovede na otázky z praxe a z prezentácie

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí, miest, VÚC, ekonómovia, hospodári, zamestnanci materských, základných a stredných škôl, organizácie školstva (preddavkové organizácie), strediská škôl, školské zariadenia, školy v pôsobnosti obcí a VÚC, riaditelia škôl a ich zástupcovia, ekonómovia a účtovníci, starostovia, hlavní kontrolóri

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?
 • Ako sa správne registrovať? Čo všetko je potrebné na zverejňovanie cez CRZ?
 • Ako správne zaslať žiadosť o registráciu? Kto má zverejňovať zmluvy v našej organizácii?
 • Aké typy zmlúv sa zverejňujú?
 • Treba zverejňovať zmluvy v CRZ a aj na portáli školy či obce alebo webovom sídle?
 • Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?
 • Musia sa povinne zverejniť i uzatvorené dohody či zmluvy o spolupráci alebo uzatvorené memorandá?
 • Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?
 • Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?
 • Ako zverejniť zmluvy a objednávky zo školskej jedálne?
Harmonogram školenia: 09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou