• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke

Nechajte si poradiť od obľúbeného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého, ako správne zostaviť a uložiť účtovnú závierku za rok 2021. Okrem základných pravidiel spoznáte na uvedenom webinári dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia aj najčastejšie pochybenia za minuloročné účtovné obdobia. Spomedzi množstva praktických informácií, ktoré sa na webinári dozviete, spomenieme napr. to, ako likvidácia vplýva na podanie účtovnej závierky alebo ktoré účtovné výstupy sú dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 2.2.2022 70,00 € 84,00 €

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 v kocke

Nechajte si poradiť od obľúbeného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého, ako správne zostaviť a uložiť účtovnú závierku za rok 2021. Okrem základných pravidiel spoznáte na uvedenom webinári dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia aj najčastejšie pochybenia za minuloročné účtovné obdobia. Spomedzi množstva praktických informácií, ktoré sa na webinári dozviete, spomenieme napr. to, ako likvidácia vplýva na podanie účtovnej závierky alebo ktoré účtovné výstupy sú dôležité pre spracovanie daňového priznania.
Chýbať nebudú ani poznámky k účtovnej závierke a objasnenie ich významu v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Vzhľadom na to, že ani tento rok sa neobišiel bez zmien v daňových zákonoch, venujeme časť programu účtovnej praxi po 1. 1. 2022.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program webinára

 • Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
 • Zostavenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
 • Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
 • Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín) po novele ZoÚ od 1. 1. 2022
 • Likvidácia a vplyv na podanie ÚZ
 • Účtovná uzávierka – oblasti s ňou sledované, práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov (vrátane zmien od 1. 1. 2022): dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nespárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, zásoby
 • Poznámky k účtovnej závierke. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.
 • Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie – lehota na podanie opravnej účtovnej závierky a daňového priznania
 • Možné sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
 • Novela ZoÚ (vymedzenie pojmu účtovná jednotka, účtovný doklad, digitalizácia a uchovávanie dokladov) od 1. 1. 2022
 • Diskusia


Harmonogram webinára:
9.00 - 11.00 - prednáška
11.00 - 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 - 15.00 - prednáška spojená s diskusiou