Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2021

V priebehu roka 2021 nadobudli účinnosť ďalšie rozsiahle zmeny v zákone o odpadoch. Práve táto rýchlo meniaca sa oblasť prináša firmám, ako aj subjektom verejnej správy a samosprávy nespočetné množstvo povinností, ktoré sa od roku 2016 neustále menia. Veľké zmeny, ako zdraženie obalov pre výrobcov, nové definície a pojmy, doplnenie nových cieľov recyklácie komunálneho odpadu, cieľov recyklácie odpadov z obalov či ďalšie nariadenia, ktoré zasiahnu mnohých podnikateľov, by mali pribudnúť už čoskoro.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Gallovič
Bez DPH S DPH
Webinár 17.3.2021 70,00 € 84,00 €

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2021

V priebehu roka 2021 nadobudli účinnosť ďalšie rozsiahle zmeny v zákone o odpadoch. Práve táto rýchlo meniaca sa oblasť prináša firmám, ako aj subjektom verejnej správy a samosprávy nespočetné množstvo povinností, ktoré sa od roku 2016 neustále menia. Veľké zmeny, ako zdraženie obalov pre výrobcov, nové definície a pojmy, doplnenie nových cieľov recyklácie komunálneho odpadu, cieľov recyklácie odpadov z obalov či ďalšie nariadenia, ktoré zasiahnu mnohých podnikateľov, by mali pribudnúť už čoskoro.
O tom, ako na plnenie zákona o odpadoch „bez starostí“ si v nadväznosti na posledné schválené zmeny vysvetlíme na školení s Ing. Petrom Gallovičom, kde získate kompletný výklad povinností nielen z pohľadu zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Chýbať nebude ani prehľad očakávaných zmien pre nasledujúce obdobie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - prijaté a pripravované zmeny
 • Základné ustanovenia – zmeny
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad základných povinností výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje a stavebné odpady
 • Komunálny odpad – zmeny a úpravy povinností
 • Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok


Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 14:00 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky