• Úvod
  • >>
  • Vzdelávanie
  • >>
  • Webináre
  • >>
  • Zverejňovanie faktúr a objednávok v čase COVID-19 z pohľadu kontrolóra v územnej samospráve

Zverejňovanie faktúr a objednávok v čase COVID-19 z pohľadu kontrolóra v územnej samospráve

Webinár s Jozefom Sýkorom (kontrolór v územnej samospráve) má za cieľ objasniť vám, čo všetko – dokedy – na ako dlho – a akým spôsobom je aktuálne subjekt verejnej správy povinný uverejniť na svojom webovom sídle. S ohľadom na súčasný krízový stav si prejdeme všetky aktuálne otázky, ktoré sa týkajú jednak ochrany údajov, ako aj dodržania formálnych a časových náležitostí či výnimiek zo zverejňovania.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 8.4.2021 8.4.2021 70,00 € 84,00 €

Zverejňovanie faktúr a objednávok v čase COVID-19 z pohľadu kontrolóra v územnej samospráve

Webinár s Jozefom Sýkorom (kontrolór v územnej samospráve) má za cieľ objasniť vám, čo všetko – dokedy – na ako dlho – a akým spôsobom je aktuálne subjekt verejnej správy povinný uverejniť na svojom webovom sídle. S ohľadom na súčasný krízový stav si prejdeme všetky aktuálne otázky, ktoré sa týkajú jednak ochrany údajov, ako aj dodržania formálnych a časových náležitostí či výnimiek zo zverejňovania.
Vypočuť si môžete napr. aj to, ako je to s časovými lehotami, a to najmä v súvislosti so zverejnením údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Čo vaša prax taktiež určite ocení, je prehľad o najčastejších nedostatkoch a možných následkoch v prípade nesplnenia niektorej z povinností.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30dní

Cieľová skupina:

Seminár je vhodný pre zamestnancov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov, poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov, škôl či iných zariadení (konkrétne ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

Normatívny právny akt: zákon č. 211/2000 Z. z., zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z.

Obsah webinára

-        správnosti zverejňovania povinných údajov,

-        zverejňovaniu údajov počas home office bez fyzickej prítomnosti zamestnanca,

-        pochybnostiam v prípade zverejňovania odberateľských faktúr,

-        zverejňovaniu príloh k faktúram a prípadnému skenovaniu faktúr,

-        spôsobom zverejňovania objednávok v praxi rokov 2018 – 2021 z kontrolnej činnosti lektora,

-        častým kontrolným zisteniam,

-        pravidlám zverejňovania v krízovom čase,

-        odporúčaniam k správnemu zverejneniu na webovom sídle subjektu verejnej správy,

-        definovaniu povinných osôb a povinností, čo všetko treba mať na webovom sídle v roku 2021 a podobne.


Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 14:00 - prednáška spojená s diskusiou