Začínajúci hlavný kontrolór v roku 2022

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás ako začínajúceho kontrolóra od začiatku až do konca prevedie celým výkonom kontrolnej činnosti.

Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
54 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25,00 € 30,00 €
+ -

Začínajúci hlavný kontrolór v roku 2022

Videoškolenie s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás ako začínajúceho kontrolóra od začiatku až do konca prevedie celým výkonom kontrolnej činnosti.
Okrem odpovedí na najdôležitejšie otázky, čo môžete kontrolovať, kde môžete vykonať kontrolu a čo, naopak, nemôžete kontrolovať, získate aj všetky ďalšie nevyhnutné znalosti. Vo videoškolení nechýba prehľad o povinnostiach hlavného kontrolóra či bližšie informácie o zostavení plánu kontrolnej činnosti, vzťahu vnútornej a vonkajšej kontroly či návrhu rozpočtu. Videoškolenie obsahuje zároveň prehľad o najčastejších chybách a odporúčania lektora (kontrolóra) do praxe.

Informácie k videoškoleniu


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.