Zákon o ochrane spotrebiteľa (2020)

Podľa právneho stavu k 22. 7. 2020 (Úplné znenia zákonov 22/2020).

Cena s DPH
3,60 €
Cena bez DPH
3,00 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o ochrane spotrebiteľa (2020)

Podľa právneho stavu k 22. 7. 2020 (Úplné znenia zákonov 22/2020).

Úplné znenie zákona
č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa


Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

 • Zavádza sa výnimka, aby predávajúci, ktorý nevykonáva predaj výrobkov na množstvo (tzv. vážený
  tovar), ale iba tovar predávaný na kusy (napr. zákusky), nemal povinnosť mať v predajni k dispozícii
  kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru.
 • Dochádza k vypusteniu § 17 zákona, ktorý upravoval povinnosť predávajúcich baliť výrobky a poskytovať
  obalový materiál.
 • Zrušuje sa povinnosť zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok.
 • Pred rozhodnutím o uložení pokuty orgán dozoru môže povinného vyzvať, aby v určenej lehote vykonal
  opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania v prípadoch menej závažného porušenia
  povinnosti. Ak povinný subjekt vykoná uložené opatrenia, orgán dozoru nevydá rozhodnutie
  o uložení pokuty.