Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (2020)

Podľa právneho stavu k 5. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 15/2020).

Cena s DPH
3,20 €
Cena bez DPH
2,67 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (2020)

Podľa právneho stavu k 5. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 15/2020).

Úplné znenie zákona
č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Po zmene zákonom č. 230/2019 Z. z.:

  • Novela zákona vychádza z návrhu na poskytovanie podpory vzniku nových spoločných častí alebo nových spoločných zariadení domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pretože problematika spoločných častí domu a spoločných zariadení domu je predmetom úpravy zákona o vlastníctve bytov, bolo potrebné v tomto smere zmeniť aj niektoré ustanovenia tohto zákona.

Po zmene zákonom č. 476/2019 Z. z.:

  • Právna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť spôsob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome. Zároveň sa pri zákonnom záložnom práve zavádza jednotné rovné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň pätnásť mesiacov, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti pätnásť mesiacov za sebou.
  • Na prijatie domového poriadku a nadobudnutie právnej záväznosti pre všetkých vlastníkov neexistuje právny základ a zavedením kvóra potrebného na jeho prijatie sa z domového poriadku stáva záväzný dokument pre každého vlastníka bytu a nebytového priestoru, prípadne pre ich užívateľov.