Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019

Na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorú schválila Národná rada SR, musia podnikatelia od 1. júla 2019 prepojiť svoje pokladnice on-line so serverom finančnej správy. Zopakujte si základné pojmy a vzťahy zákona o registračných pokladniciach vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, kde sa dozviete aj ďalšie praktické informácie, ako napríklad: čo je to on-line registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica, pokladnica e-kasa alebo odkedy majú podľa zákona subjekty povinnosť prejsť na e-kasu. Celý proces zavedenia nového systému e-kasa a prepojenie virtuálnej aj on-line registračnej pokladnice vám pomocou názornej ukážky predvedie váš ...

Rok vydania
4/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
53 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zavedenie online registračnej pokladnice (e-kasa) od 1. 7. 2019

Na základe novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorú schválila Národná rada SR, musia podnikatelia od 1. júla 2019 prepojiť svoje pokladnice on-line so serverom finančnej správy. Zopakujte si základné pojmy a vzťahy zákona o registračných pokladniciach vo videoškolení natočenom pod záštitou vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, kde sa dozviete aj ďalšie praktické informácie, ako napríklad: čo je to on-line registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica, pokladnica e-kasa alebo odkedy majú podľa zákona subjekty povinnosť prejsť na e-kasu. Celý proces zavedenia nového systému e-kasa a prepojenie virtuálnej aj on-line registračnej pokladnice vám pomocou názornej ukážky predvedie váš obľúbený daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Obsah:

 • Pôsobnosť zákona, pojem podnikateľ
 • Základné pojmy
 • E-kasa (§ 2)
 • Odkedy je povinnosť prejsť na e-kasu
 • Kto je povinný viesť tržbu cez e-kasu
 • Prechod z ERP na ORP (online registračnú pokladnicu) – komunikácia s e-kasou
 • Posúdenie ERP
 • Prechod na ORP
 • Čo je identifikačný a autentifikačný údaj [§ 2 písm. x) a y)]
 • Zmena identifikačných údajov
 • Vyplnenie elektronického formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“
 • Vzor formulára
 • Komunikácia VRP s e-kasou
 • Prenosná e-kasa
 • Nedostupný internet a zasielanie údajov z ORP do systému e-kasa (§ 3a zákona)
 • Osobná internetová zóna (OIZ)
 • Prepojenie ORP na e-kasu
 • Aké povinnosti zaniknú zavedením systému e-kasa
 • Aké povinnosti naďalej zostávajú zavedením systému e-kasa
 • Doklady vyhotovované systémom e-kasa
 • Kedy sa vyhotovuje doklad VKLAD a VÝBER
 • Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa (§ 8a)
 • Prenosná pokladnica
 • Jednoúčelové poukazy a e-kasa
 • Vyhotovenie dokladov (od 1.10. 2019)
 • Ukončenie používania e-kasa klient (§ 15a)


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.