Zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup/nezákonné rozhodnutie v rôznych oblastiach práva

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa dostáva čoraz viac do povedomia občanov vzhľadom na čoraz častejšie prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca. Vo videoškolení s lektorom Patrikom Benčíkom vám priblížime potrebnú terminológiu a popíšeme postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť.

Rok vydania
2/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
56 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Patrik Benčík
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup/nezákonné rozhodnutie v rôznych oblastiach práva

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa dostáva čoraz viac do povedomia občanov vzhľadom na čoraz častejšie prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca. Vo videoškolení s lektorom Patrikom Benčíkom vám priblížime potrebnú terminológiu a popíšeme postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť.
Vypočuť si môžete množstvo praktických príkladov z reálnej praxe, ktoré vám objasnia, ako by ste mali postupovať v prípade škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, nezákonného rozhodnutia alebo zatknutia, zadržania a iného pozbavenia osobnej slobody, rozhodnutia o treste a o ochrannom opatrení, ako aj pri rozhodnutí o väzbe.


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.