Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • GDPR pre začiatočníkov v roku 2024

  Ste nováčikom v oblasti ochrany osobných údajov? Ako správne aplikovať do praxe všeobecné zásady, dozaista pochopíte na webinári s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá je aktuálne najvyhľadávanejšou odborníčkou na problematiku GDPR. Na tomto interaktívnom webinári, počas ktorého sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma, si rozoberieme všetko od súhlasov dotknutých osôb, povinností voči zamestnancom, vzťahov so sprostredkovateľmi a tretími stranami, prenosu osobných údajov až po samotný priebeh kontroly. Ukážeme si, ako správne vypracovať povinnú dokumentáciu, smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach a ako nastaviť kamery či fotografovanie.

  108 € s DPH 90 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o verejnom obstarávaní

  Podľa právneho stavu k 11. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 8/2024).

  19,56 € s DPH 16,30 € bez DPH

  Detail
 • Ako nastaviť GDPR správne a najčastejšie chyby podľa rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2024 (1. časť)

  Správne implementovať pravidlá GDPR do praxe je tvrdý oriešok pre každú zodpovednú osobu či organizáciu. Ako sa lepšie učiť, ak nie na konkrétnych chybách? V tomto webinári nahliadneme spolu s vyhľadávanou odborníčkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., na zistené pochybenia, ktoré viedli až k sankciám. Ide napr. o nepovolený prenos údajov, neoprávnené spracúvanie, nesprávne získanie súhlasu, nedostatočné zabezpečenie údajov a podobne. Práve tieto chyby vám pomôžu odhaliť chybné nastavenia u vás v organizácii. Dozviete sa, ako úradná kontrola prebieha, v akej výške boli udelené pokuty a prečo. V neposlednom rade si povieme, ako jednotlivé chyby opraviť, resp. ako im prechádzať.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Nakladanie s verejnými prostriedkami subjektmi mimo verejnej správy v roku 2024

  Ste zodpovední za nakladanie s verejnými prostriedkami? Na tomto webinári vám finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vysvetlí rozpočtové pravidlá a poskytne k nim praktické návody. Dozviete sa, čo všetko sú verejné prostriedky, aké sú ich špecifiká a ako vykonať ich kontrolu. Zaoberať sa budeme grantmi, preddavkami, ako aj dotáciami. Zároveň si povieme, ako ich správne vyúčtovať. Webinár je určený pre občianske združenia, právnické osoby, súkromné školy, neziskové organizácie a iné spoločnosti.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Stravovanie zamestnancov v roku 2024 – všetko o odvodoch, nákladoch, účtovaní, zrážkach a práve na výber

  Stravné v roku 2024 narastie. Spolu s ním narastie aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov. V tomto webinári vám odborníčka Júlia Pšenková zhrnie všetko, čo potrebuje vedieť zamestnávateľ o zmenách, nákladoch, účtovaní, zrážkach, práve na výber, odvodoch, administratívnych povinnostiach, stravovacích poukážkach, stravovaní vo vlastnom zariadení a podobne.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Mesačné spracovanie miezd pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu v roku 2024

  Hľadáte praktický návod, ako postupovať pri mesačnom spracovaní miezd pre zdravotnú a Sociálnu poisťovňu? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s Júliou Pšenkovou. Naučí vás správne vypočítať vymeriavací základ, poistné a vyplniť výkazy. Dozviete sa tiež, aké sú aktuálne sadzby poistného, aké sú vaše oznamovacie povinnosti a ako postupovať pri prerušení poistenia či jeho vylúčení.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Účtovné súvzťažnosti

  Už po 23. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2023.
  Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

  26,40 € s DPH 22 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

  22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

  Detail
 • Mzdové centrum - odborný online systém

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

  426 € s DPH 355 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2024

  Aktuálne obdobie je spojené s dvomi ťažiskovými témami. Prvá téma predstavuje komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe. Komentár je aktuálny k 1. 1. 2024. Druhá téma rozoberá problematiku zmien pri zdaňovaní príjmov fyzických, ako aj právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od 1. januára 2024.

  51,60 € 36,12 € s DPH 43 € 30,10 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo 9/2022

  Septembrové vydanie DAÚ prináša prierez tém - nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP, kde prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Priblížime i niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém, kde zistíte kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar.
  Iné témy nájdete a viac informácií získate v obsahu nižšie.

  14,93 € 9,96 € s DPH 12,44 € 8,30 € bez DPH

  Detail
 • 44,76 € 31,32 € s DPH 37,30 € 26,10 € bez DPH

  Detail