Tripartitum (online)

Výpredaj -50% Online

Predstavuje súkromnoprávnu pamiatku (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení. Umožňuje čitateľovi preniesť sa v čase o niekoľko storočí späť a stať sa účastníkom súdnych pojednávaní so všetkým, čo k tomu patrí.

Ušetríte
50% = 4,20 €
Cena s DPH
8,40 € 4,20 €
Cena bez DPH
7,00 € 3,50 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

Tripartitum (online)

Predstavuje súkromnoprávnu pamiatku (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení. Umožňuje čitateľovi preniesť sa v čase o niekoľko storočí späť a stať sa účastníkom súdnych pojednávaní so všetkým, čo k tomu patrí.

Popis produktu

  • Tripartitum je zbierka uhorského obyčajového práva platná na území Slovenska až do roku 1950
  • od roku 1517 sa všeobecne používalo ako prameň práva napriek tomu, že nebolo zákonom
  • uznávala ho súdna prax, neskôr aj zákony a právna veda, ktoré sa odvolávali na jeho ustanovenia
  • od roku 1628 sa Tripartitum stalo súčasťou Corpus Iuris Hungarici – oficiálny súpis uhorského práva, zbierka všetkých platných uhorských predpisov
  • dielo vyšlo pod názvom Opus Tripartitum iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae adnexarum (Trojdielne spracovanie obyčajového práva slávneho uhorského kráľovstva a pripojených krajín)


Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Tripartitum získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Tripartitum