Praktikum sociálnej komunikácie

Výpredaj -50%

Dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj osobnosti mediálneho pracovníka.

Ušetríte
50% = 14,50 €
Cena s DPH
29,00 € 14,50 €
Cena bez DPH
26,36 € 13,18 €
ISBN
978-80-89447-94-7
EAN kód
9,79E+12
Rok vydania
2013
Počet strán
416
Formát
A5
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., doc. PhDr. Helena Čertíková, PhDr. Zora Hudíková, PhD.
+ -

Praktikum sociálnej komunikácie

Dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj osobnosti mediálneho pracovníka.
Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka.

Pri zostavovaní obsahu publikácie autoky vychádzali z prezentačných a komunikačných situácií mediálneho pracovníka a zoznamu potrebných kompetencií na ich zvládnutie. Kniha má 13 kapitol, každá sa končí otázkami na overenie osvojenia si uvedenej látky a cvičeniami na individuálny rozvoj v jednotlivých oblastiach.

Publikácia vznikla v rámci projektu KEGA „Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri výkone profesie“ (3/7211/09)

Ukážka